Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Så går rösträkningen till

Här kan du läsa om hur den preliminära och slutgiltiga sammanräkningen av röster i kyrkovalet 2021 går till i Västerås stift.

Under valdagskvällen den 19 september genomför Västerås stifts samtliga valnämnder, 39 st till antalet, en preliminär sammanräkning av avlämnade röster i stiftets vallokaler, 144 st totalt.

Vid denna preliminära sammanräkning ska såväl de röster som avlagts i respektive vallokal under valdagen som de förtidsröster tillhörande valdistriktet inkluderas. Detta förutsätter att förtidsrösterna har avlagts inom valdistriktet under förtidsröstningsperioden. I

nga personröster räknas under den preliminära röstsammanräkningen, endast röstetalet för varje nomineringsgrupp.

Förtidsröster tillhörande annan valnämnds ansvarsområde postas av respektive valnämnd till samtliga stiftsstyrelser i landet (13 st stift) senast dagen efter valdagen, måndagen den 20 september, vilket innebär att det även kan tillkomma förtidsröster till Västerås stift från landets övriga stift.

Allt valmaterial transporteras av valnämnderna (två stycken personer per valnämnd) under måndagen den 20 september och överlämnas till stiftskansliet i Västerås enligt ett i förväg uppgjort schema. Väl där kontrolleras och genomgås allt valmaterial av stiftets valansvariga med hjälp av utsedd och utbildad personal.

Efterföljande dagar av veckan sorteras valmaterialet och förtidsröster avlagda i andra stift samt inkommande brevröster till stiftet läggs samman med övrigt inlämnat valmaterial. Ovan nämnda förtidsröster/brevröster tillkommer alltså till det preliminära röstetalet.

Måndagen den 27 september startar den slutliga sammanräkningen som tillika med den övriga valprocessen är offentlig. Rösträknare arbetar i räknelag om två personer och går manuellt igenom valsedlar valdistrikt för valdistrikt.

I den slutliga sammanräkningen räknas även avlagda personröster. För att dessa ska få genomslag i ordningen av kandidater inför den slutliga mandatberäkningen, ska det personliga röstetalet uppgå till minst 5 % av nomineringsgruppens totala röstetal samt utgöra minst 20 st röster. (38 kap § 64 Kyrkoordningen)

Enligt Kyrkoordningen ska det nationella valet, valet till Kyrkomötet räknas först. Därefter avser Västerås stift att som andra val räkna det lokala valet, valet till Kyrkofullmäktige, och som tredje det regionala valet, valet till Stiftsfullmäktige.

Processen med den slutliga röstsammanräkningen beräknas ta cirka två veckor om valdeltagandet är på liknande nivå som vid kyrkovalet 2017, då deltagandet var ca 19 %.