Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Miljöarbete

Gud andas ständigt in i liv i den skapelse som vi lever i, som vi är en del av och som vi människor också har ett stort ansvar för. Det liv vi lever och den tro som tar sig uttryck i våra liv påverkar människor och varelser nära oss och också långt borta. Vi hör ihop och vi har ett ansvar för skapelsen och för våra bröder och systrar här och i andra delar av världen. Låt oss förundras och fascineras av allt liv på Moder Jord. Se på det med Guds kärlskensfulla ögon, då vaknar lusten till miljöarbetet och hoppet om att en annan värld är möjlig. Här, hos oss, på planeten Tellus.

Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Klimaträttvisa är ett program som utvecklats av Svenska kyrkan på nationell nivå. Idén är dels att församlingar ska kunna betala för sina koldioxidutsläpp genom att stödja projekt bland människor som drabbas av klimatförändringar och dels att få hjälp med att sänka sina utsläpp. Men får räkna ut klimatutsläppen med hjälp av Klimatkontot.
Klimatförändringarna är orättvisa. De fattigaste människorna drabbas värst av klimatförändringarna, har bidragit minst till att skapa problemet, riskerar att berövas rätten till utveckling, därför att vi i industriländerna redan har uttömt atmosfärens förmåga att ta emot utsläpp. Du kan hjälpa till att ändra på det. Bidra till klimaträttvisa!
Läs mer här

Etik och energis program för energiomställning
Etik och energi år en fristående ideell förening som erbjuder ett program för att minska energiförbrukningen i församlingar. De som arbetar med programmet brukar finna möjligheter att minska sina energiutgifter med 40-45 procent och koldioxidutsläppen med 60-70 procent.
Etik och energi skiljer sig från andra energikonsulter genom att deras program omfattar reflektion på teologisk och etisk grund. Det bearbetar också församlingens roll för hållbar energianvändning och livsstil i lokalsamhället. Läs gärna mer på föreningens hemsida 

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett heltäckande ledningssystem för församlingens arbete med hållbarhetsfrågor. Systemet hjälper församlingen att gå igenom sin miljöpåverkan och hur man bidrar till en hållbar utveckling inom alla områden, såväl praktiskt arbete och förvaltning som gudstjänster och gruppverksamheter. Man väljer vilka åtgärder man vill vidta och får hjälp att se till att man följer alla miljölagar. Läs gärna mer om systemet på Svenska kyrkans hemsida


Systematiskt arbete
Att systematiskt arbeta med miljöfrågorna i församlingarna kan underlätta arbetet eftersom man får en struktur i arbetet och en process. Denna typ av arbete kan göra det lättare att vara engagerad och resultatet kan bli bättre. Till det finns flera olika verktyg.
Ljussteget är ett verktyg för att samla ihop det arbete som redan görs i församlingen samt upptäcka nya uppgifter som kan genomföras. Ljussteget består av olika arbetsområden inom vilka minst en åtgärd ska utföras – man markerar med ett kryss i checklistan när arbetet är utfört. Arbetslag och förtroendevalda ska involveras i studiearbete kring miljöfrågorna, med utgångspunkt i boken Skapelsetid. Varje utfört Ljussteg blir belönat med fint intyg och den blå ljusstaken.  Här hittar du checklistan.

Att arbeta med miljöfrågor i församlingen kan ta sig många uttryck, men som kyrka har vi en möjlighet att koppla samman tro och liv.