Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontraktsprostar

Församlingarna i Västerås stift är indelade i åtta olika geografiska kontrakt. För varje kontrakt finns det en kontraktsprost som fungerar som förtroendeperson. Till sin hjälp har kontraktsprosten en kontraktsadjunkt.

Kontraktsprostarna är en del av stiftets ledningsstruktur och en kanal för kommunikation mellan biskopen och församlingarna. Kontraktsprostarna träffas regelbundet i ett prostmöte.

Kontraktsprostar och kontraktsadjunkter i Västerås stift:

Domprosteriet                                                                                        

Kontraktsprost: Susann Senter, domprost och kyrkoherde i Västerås pastorat       Kontraktsadjunkt: Mari Jansson

Södra Västmanland                                                                                

Kontraktsprost: Cecilia Alsterlund, kyrkoherde i Sura-Ramnäs församling           Kontraktsadjunkt: Anders Holmberg

Bergslagen                                                                                              

Kontraktsprost: Britta Landin, kyrkoherde i Nora bergslagsförsamling                     Kontraktsadjunkt: Thomas Beder 

Västerbergslagen                                                                                    

Kontraktsprost: Gunnar Persson, kyrkoherde i Ludvika församling                              Kontraktsadjunkt: Charlotta Wähner

Norra Dalarna                                                                                                

Kontraktsprost: Matts Sandström, kyrkoherde i Mora församling                                Kontraktsadjunkt: Lennart Pettersson

Falu-Nedansiljan                                                                                      

Kontraktsprost: Margareta Carlenius, kyrkoherde i Gagnefs pastorat                    Vik. kontraktsadjunkt: Nisse Renman

Tuna                                                                                                          

Kontraktsprost: Ingrid Öberg Hägg, kyrkoherde i By-Folkärna församling Kontraktsadjunkt: Anita Ölund

Norra Västmanland                                                                                

Kontraktsprost: Kenth Johansson, kyrkoherde i Sala församling                                    Kontraktsadjunkt: Bodil Engström