Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden skall upprätthållas och göras tillgängliga för alla.

Svenska kyrkan har ansvaret för det kyrkliga kulturarvet och får ersättning av staten för detta via den kyrkoantikvariska ersättningen. För att kulturvärdena ska upprätthållas behöver kyrkoantikvariska projekt initieras och genomföras i en jämn och stadig takt. Inför den nya anslagsperioden från 2015 är det mycket viktigt att visa regering och riksdag att det nuvarande anslaget om 460 mkr per år är relevant och att det kan finnas behov av mer pengar i framtiden.Kyrkoantikvarisk ersättning 

Ansök om kyrkoantikvarisk ersättning (länk till Västerås stifts intranät) 
Fördelning Kyrkoantikvarisk ersättning 2018 (pdf) 

 

Kontakt

Anna Güthlein

Anna Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning

Direkt: 021-17 85 75

SMS: 070-387 29 10