Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Föreståndare till Stiftsgården i Rättvik

Vi söker en föreståndare till stiftsgården som är beredd att tillsammans med personal och stift föra gården in i framtiden.

Gården vid stranden av Siljan i Rättvik har varit en mötesplats i mer än ett halvt sekel. På den vackraste av platser och i en öppen och tillåtande miljö, med kapellet som centrum, har livsavgörande erfarenheter gjorts av både unga och gamla. Många har mött levande Gud på ett avgörande sätt. Stiftsgården har haft en ofantlig betydelse för otaliga människor, långt utanför Västerås stifts gränser. Det är en plats som sorlar av minnen, men som också frisk och vital öppnar sig mot framtiden. Det som i början av 1940-talet startade som en vision om ett center för kyrkliga utbildningar, för ungdomsläger och rekreationssemestrar i Västerås stift har idag växt till en sprudlande och levande plats med över 30.000 övernattningar per år. Nu söker vi en föreståndare till stiftsgården som är beredd att tillsammans med personal och stift föra gården in i framtiden.

Bild: Lotta Backlund

Uppdrag och utmaningar

 • Ditt uppdrag är att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra stiftsgårdens organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv, inte minst i samordning med stiftskansliet.
 • Övergripande ansvarig för hur verksamheten drivs med avseende på intern organisation, uppföljning samt arbetsmiljö.
 • Du leder stiftsgårdens avdelningschefer för program- ekonomi- köks- och driftsledning.
 • Du är en kraft som motiverar och inspirerar för att skapa gemensamma synsätt och utveckla arbetssätt.
 • Verka för ett livaktigt ideellt medarbetarskap, inte minst bland unga
 • Du tar ansvar för gudstjänstlivet i kapellet och har en god relation till Rättviks församling och dess gudstjänstliv.
Bild: Magnus Aronson

Fokusområden:

 • En pågående utmaning för Stiftsgården är att utveckla samverkan med besöksnäring, kommun, regioner och andra stift för att kunna anpassa verksamheten till nuvarande och framtida behov, samtidigt som Stiftsgården ska stärka sin svenskkyrkliga profil.
 • Ett tryggt ledarskap som med gott omdöme och öppenhet gör det möjligt för chefer och medarbetare att få utveckla sin verksamhet och sina yrkesroller
Bild: Åke Paulsson

Vem tror vi att du är

Vi söker en trygg och tydlig ledare som är professionell i sitt bemötande och inger förtroende. Du motiveras av att driva utvecklingsarbete och banar väg genom att förmedla visioner och mål. Du har god förmåga att planera, organisera och följa upp arbetet samt tar hjälp av den samlade kompetens som finns för att skapa en organisation med hög kvalitet. Du har en god strategisk förmåga och arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv för Stiftsgårdens bästa samt för att utveckla organisationen och det ideella engagemanget samt att göra Svenska kyrkan synlig. Du vill skapa och underhålla internationella kontakter, samt skapa engagemang för solidaritet, klimat och hållbarhetsfrågor överlag.

För att lyckas med uppdraget behöver du ha flera års erfarenhet av ledarskap och gärna erfarenhet av att leda andra chefer. Du har en coachande ledarstil, en förmåga att delegera men samtidigt en trygghet i att fatta beslut för verksamheten. Du kan hantera utmaningar och skapa förståelse för de prioriteringar som du och dina medarbetare ställs inför.

Du är präst och en god och teologiskt reflekterad förkunnare och kommunikatör. Vi vill att du ska verka för ett livaktigt gudstjänstliv i kapellet.

Vi tror att du har erfarenhet av ledarskap som kyrkoherde eller motsvarande chefserfarenhet, samt den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning eller annan ledarutbildning. Vidare har du god kunskap om verksamhetsstyrning samt erfarenhet och förståelse för arbete i en förtroendemannastyrd organisation. Vi ser även att du har goda kunskaper om stiftets roll och funktioner.

 • Tjänsten är på heltid med Västerås stift som arbetsgivare.
 • Körkort krävs.
 • Tjänstebostad finns. 

Upplysningar lämnas av

Stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson tel. 070-630 73 44

Stiftsprost Peter Åström tel. 076-940 85 48

Stiftsadjunkt Nils Åberg tel. 070-525 67 33

Bild: Magnus Aronson

Ansökan

Ansökan gör du direkt via webben på den här adressen: Klicka för att lämna ansökan!

Sista ansökningsdag är 24 augusti 2018.

Tillträde enligt överenskommelse eller i januari 2019.