Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon

Flykting och integration

Aldrig har så många människor varit på flykt i världen. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är idag över 60 miljoner på flykt. Hälften av alla flyktingar är barn. Tre länder står för häften av alla flyktingar: Syrien, Afghanistan och Somalia. De flesta finns kvar i läger i grannländerna. Svenska kyrkan hjälper människor på flykt både i Sverige och utomlands.

I Västerås stift har många församlingar ett omfattande arbete med asylsökande och flyktingar. Språkcaféer, svenskundervisning, hjälp med kläder och skor är exempel på några aktiviteter i församlingarna. Grunden för arbetet  med asylsökande och flyktingar i Svenska kyrkan är kärleken till vår nästa. Som medmänniskor och kristna har vi ansvar för att värna varandras liv oavsett bakgrund, tradition eller religion. Gud kallar oss att se, inte att titta bort eller blunda. Därför är det självklart för oss att på olika sätt arbeta för att människor på flykt ska få det bättre.

Det finns många sätt att stödja de människor som söker sig till Sverige. Alla goda krafter behövs i det arbetet, ta gärna kontakt med din hemförsamling om du också vill hjälpa till.

Bön i den situation som nu råder

Kom Helig Ande
och uppfyll hela Guds skapelse.

Omvandla oro och splittring
till tjänst i gemenskap

Ge klarsyn till handling och
kraft till återhämtning.

I Jesu namn. 
Amen

 

Mikael Mogren
Biskop