Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ett år av intensiv samverkan och enastående insatser

Biskop Mikael Mogren och Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand skriver om tålamod och tilltro när ett märkligt år går mot sitt slut under en annorlunda jul- och nyårshelg.

2020 blev ett år som inte liknar något annat år i modern tid. Som ledare för två, på sina unika sätt, samhällsbärande organisationer har vi varje dag under detta märkliga år blivit ännu mer påminda om kraften i samverkan. Hur betydelsefull varje berörd aktör är i den starka och samtidigt ömtåliga struktur av ömsesidigt beroende ett samhälle bygger på. Våra organisationer har tillsammans med andra berörda organisationer fått intensifiera samarbetet ännu mer. Som landshövding och biskop har vi nära följt situationen och verkat för att minska effekterna av pandemin i vårt län och stift. Det har varit ett år präglat av belastningar och påfrestningar. Vi tänker särskilt på alla som upplevt isolering, lidande och död. Och på alla som drabbas i nästa led, den utsatthet som följer i spåren av isolering, oro och förändrade levnadsvillkor. Det har varit tunga steg för många, även för alla er som drabbats ekonomiskt och vars sysselsättning kan ha försvunnit till följd av krisen.

Det här året har inneburit enastående insatser från många som är i samhällets tjänst och tjänar det gemensamma bästa. Här vill vi särskilt lyfta fram och framföra ett stort tack till er som är verksamma inom vård och omsorg, skola och krisberedskap. Många andra har på ett eller annat sätt och utifrån egna förutsättningar bidragit till samhällets bästa. Många har gjort mer än vad som förväntades av er, andra har trofast och tålmodigt kämpat sig fram trots att vardagen bjudit motstånd. Varje människa behövs för att ett samhälle ska fungera. Var och en av er är värd en egen hyllning.

Den här julen går våra tankar särskilt till er som inte kan träffa era nära och kära. Och vi tänker på alla er som har ännu en storhelg i ensamhet framför er. Måtte julens glada budskap på ett särskilt sätt värma er. Det är vår uppfattning att när omständigheterna blir svårare, så måste omsorgen och kärleken öka. Det är viktigt att vi är varsamma med varandra, för det är inte säkert att vi reagerar som vi brukar när mycket omkring oss är förändrat. Det spelar stor roll med de telefonsamtal du ringer och den vänlighet du visar den du möter.

Den här julen blir lika speciell som året som passerat. Vi hoppas att du ändå får uppleva glädje, ljus och värme i stora mått. Även om vi inte vet vad det kommande året har att erbjuda vill vi passa på att önska tålamod och tilltro men framförallt ett nytt år fritt från pandemin.

God jul och gott nytt år!

Minoo Akhtarzand, landshövding Västmanlands län

Mikael Mogren, biskop Västerås stift