En sommarhälsning från Västerås stifts prostmöte

Uttalande för människovärdet och för ensamkommande ungdomars framtid i Sverige

Vi som är prostar i Västerås stift, och tillsammans med biskopen utgör prostmötet, vill skicka en hälsning inför sommaren till stiftets församlingar. Vårt uttalande gäller den situation vi ser i våra församlingar och det som sker i Sverige idag.

Vi ser hur vårt samhälle behandlar unga människor främst från Afghanistan och Iran, som sökt sig till vårt land för skydd från förföljelse och våld och för att kunna bygga en framtid. Vi menar att såväl asylrätten och religionsfriheten urholkas, när människor utvisas på det sätt som sker just nu, efter år av väntan, satsning, skolgång och relationsskapande.

Vi vill säga till er ensamkommande ungdomar, att vi alltid ber för er. Vi ser hur ert hopp om ett liv i fred, era nära relationer och er framtidstro slits sönder när ni inte får stanna kvar för att skapa er ett liv i Sverige. Många av oss med uppdrag i kyrkan står särskilt nära er som har konverterat till kristen tro. Er konvertiter har vi ett särskilt ansvar för. Tillsammans med alla människor av god vilja bygger vi det framtida Sverige, där ni också behövs. 

Vi vill också rikta vårt tack och uttala vårt stöd till alla er som inte tiger, utan kämpar lokalt för att stödja konvertiterna och andra ensamkommande ungdomar. Vi ser ert engagemang och vi hör er förtvivlan när de ungdomar ni öppnat er gemenskap eller familj för, blir fråntagna det som ni tillsammans har byggt upp. Ni vet att varje människa är en medmänniska.

Guds välsignelse!

Kenth Johansson, kontraktsprost i Norra Västmanlands kontrakt
Cecilia Alsterlund, kontraktsprost Södra Västmanlands kontrakt
Britta Landin, kontraktsprost Bergslagens kontrakt
Gunnar Persson, kontraktsprost Västerbergslagens kontrakt
Ann-Sofie Näslund, kontraktsprost Norra Dalarnas kontrakt
Margareta Carlenius, kontraktsprost Falu-Nedansiljans kontrakt
Ingrid Öberg Hägg, kontraktsprost Tuna kontrakt
Daniel Eklund, domprost i Västerås
Peter Åström, stiftsprost i Västerås stift

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift