Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Att hålla människovärdet högt, försvara människors rätt och stå på de svagas sida är diakonernas uppgifter.

Bild: Magnus Aronson

Diakoni är hela kyrkans ansvar och angelägenhet men diakonerna har ett alldeles särskilt ansvar för kyrkans sociala och diakonala arbete i församlingen. Att vara den som leder och utvecklar församlingens diakonala arbete, ofta i samverkan med kommunen, polisen och andra ansvariga i samhället är en viktig utgångspunkt.

Diakonen är den som har kunskap om den sociala situationen i församlingen, den som bevakar hur förändringar i samhället drabbar svaga grupper och finns med i diskussioner kring detta. Diakonen är också den som samordnar, inspirerar, rekryterar, utbildar och handleder de frivilliga i församlingen men också den man kan vända sig till för samtal i situationer när livet gör ont.

I Västerås stift finns idag 82 diakoner och 14 diakoniassistenter i tjänst för medmänniskorna. Stiftet stödjer dessa i sitt arbete genom fortbildningar och annat främjande arbete.

Kontakt

Linda Mandelberg

Linda Mandelberg

Stiftskonsulent för diakoni