Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallar vi det för kyrkans sociala arbete. Det innebär att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är en av församlingens grundläggande uppgifter där diakonen har ett
särskilt ansvar för att driva och utveckla det diakonala arbetet i församlingen.

Diakonerna har hög kompetens och leder det diakonala arbetet
utifrån de förutsättningar och resurser som finns i församlingarna.
De samarbetar ofta med övriga aktörer i civilsamhället och bevakar de
förändringar som sker för svaga och utsatta grupper.

Diakonen har tystnadsplikt och besöker bl.a. äldre, sjuka och ensamma
och har också enskilda samtal.

Bild: Magnus Aronson

I Västerås stift arbetar idag 68 diakoner och 37 diakoniassistenter i tjänst för medmänniskan.
Genom fortbildningar och annan främjande verksamhet vill Västerås stift vara till stöd för medarbetare inom det diakonala arbetet i våra församlingar.

Kontakt

Linda Mandelberg

Linda Mandelberg

Stiftskonsulent för diakoni