Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Diakoni – omsorg om medmänniskan


Att hålla människovärdet högt, försvara människors rätt och stå på de svagas sida är diakonernas uppgifter.
Diakoni är hela kyrkans ansvar och angelägenhet men diakonerna har ett alldeles särskilt ansvar för kyrkans sociala och diakonala arbete i församlingen. Att vara den som leder och utvecklar församlingens diakonala arbete, ofta i samverkan med kommunen, polisen och andra ansvariga i samhället är en viktig utgångspunkt.

Bild: Magnus Aronson

Diakonen är den som har kunskap om den sociala situationen i församlingen, den som bevakar hur förändringar i samhället drabbar svaga grupper och finns med i diskussioner kring detta.
Diakonen är också den som samordnar, inspirerar, rekryterar, utbildar och handleder de frivilliga i församlingen men också den man kan vända sig till för samtal i situationer när livet gör ont.

I Västerås stift finns idag 82 diakoner och 14 diakoniassistenter i tjänst för medmänniskorna. Stiftet stödjer dessa i sitt arbete genom fortbildningar och annat främjande arbete.

Vill du veta mer om diakoni?
Ta kontakt med Linda Mandelberg, stiftskonsulent för diakoni i Västerås stift

Kontakt

Linda Mandelberg

Linda Mandelberg

Stiftskonsulent för diakoni

Direkt: 021-17 85 30

SMS: 070-668 79 50