Foto: Magnus Aronson

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallar vi det för kyrkans sociala arbete. Det innebär att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är en av församlingens grundläggande uppgifter där diakonen har ett
särskilt ansvar för att driva och utveckla det diakonala arbetet i församlingen.

Diakonerna har hög kompetens och leder det diakonala arbetet
utifrån de förutsättningar och resurser som finns i församlingarna.
De samarbetar ofta med övriga aktörer i civilsamhället och bevakar de
förändringar som sker för svaga och utsatta grupper.

Diakonen har tystnadsplikt och besöker bl.a. äldre, sjuka och ensamma
och har också enskilda samtal.

Foto: Magnus Aronson

I Västerås stift arbetar idag 68 diakoner och 37 diakoniassistenter i tjänst för medmänniskan.
Genom fortbildningar och annan främjande verksamhet vill Västerås stift vara till stöd för medarbetare inom det diakonala arbetet i våra församlingar.

Färdkost

Anders Hagman, stiftskonsulent med ansvar för aktör för välfärd och EU-frågor, bloggar utifrån sitt arbete med kyrka och välfärdsfrågor under rubriken Färdkost.