Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontakt

Här kan du leta efter kontaktuppgifter till personal eller hitta din församling

Här hittar du en lista över församlingar i stiftet.

Lista på all personal.

Stiftskansliet i Västerås är indelat i flera avdelningar. Här kan du välja att se personal avdelningsvis. 

Biskopens sekretariat understödjer biskopen i hans arbete.

Ledningsgruppen består av biskop Mikael Mogren, stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson, stiftsprost Peter Åström och stiftsjägmästare Erik Ling.

Avdelningen för planering och kansliledning omfattar administration och ekonomi, främst för kansliets räkning. Avdelningen fungerar också som råd och stöd till församlingarna i t. ex. juridiska och kyrkoantikvariska frågor, ekonomisk utjämning, datastöd och kyrkobokföringsfrågor.

Servicebyrån. Västerås stift tillhandahåller ekonomi- och personaladministrativa tjänster åt församlingar och pastorat som är anslutna till Servicebyrån.

Församlingsavdelningens främsta uppgift är att stödja stiftets församlingar i deras arbete och utveckling.

Kontraktsadjunkter. I varje kontrakt (8 st) finns en kontraktsadjunkt som resurs för kontraktsprosten och som är en viktig länk mellan stift och församling. I Falu-Nedansiljans kontrakt är tjänsten vakant.

Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av skogs- och jordbruksfastigheter samt andra tillgångar, som t.ex. aktier. Dessa tillsammans kallas för Prästlönetillgångar.
För den direkta förvaltningen av prästlönetillgångarna ansvarar Västerås Stift Skog AB

fakta Västerås stift

Öppettider:
Måndag - torsdag 09.00-16.00
Fredagar 09.00-15.30
Lunchstängt mellan kl 12.00-13.00

Tel. 021-17 85 00
Fax. 021-12 93 10

Postadress: Box 7, 721 03 Västerås
Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9 
E-post: Västerås stift
Organisationsnummer: 252010-0054

Hemsidawww.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Facebookwww.facebook.com/vasterasstift