Cyklon och översvämningar - be för vårt vänstift

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud (Jes 40:1) Så börjar biskop Carlos i Lebombo stift, Moçambique sin hälsning till oss.

Landet och stiftet har drabbats av cyklonen Idai, som drog fram förra veckan och dessutom är landet drabbat av översvämningar.

Carlos skriver till oss att vi ska be för dem och särskilt de 11 församlingar som är värst drabbade och de präster och lekfolk som arbetar där. Enligt BBC har minst 19 personer dött i Moçambique till följd av cyklonen och  byggnader, vägar och åkermark är förstörda.

I cyklonens spår dyker ofta sjukdomar upp. 

Eftersom det inte är lätt att kommunicera från de drabbade områdena är det svårt att nu veta omfattningen av förödelsen. 

Bär våra vänner i förbön!