Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopsadjunkt/stiftsteolog

Arbetet innebär bland annat att planera och koordinera biskopens arbete, utvecklings-, analys- och samordningsansvar för visitationer. Utvecklingsarbete av övergripande teologiska frågor kring kyrkans möte med sin samtid och framtid.

Arbetet innebär att:

 • Kalla till och leda samordnings- och planeringsmöten för biskopssekretariatets arbete.
 • Utveckla gemensamma rutiner, sköta målarbete samt ansvara för budgetberedning på biskopssekretariatet.
 • Bistå biskopen i hans arbetsuppgifter genom att planera, förbereda, ta fram underlag och följa upp ärenden särskilt med avseende på teologiska frågor och perspektiv.
 • Planera och koordinera biskopens medverkan i gudstjänster samt församlingsbesök. Bistå biskopen i handläggandet kring prostmötet och i vänstiftsarbetet.
 • Utvecklings-, analys- och samordningsansvar för visitationer som en del av Johannamodellen, Västerås stifts modell för främjande och tillsyn.
 • Delta i sammankomster på nationell nivå av betydelse för biskopssekretariatet och för teologiskt utvecklingsarbete.
 • Vara notarie vid biskopens visitationer, det vill säga ansvara för planering och samordning, delta i genomförande av visitationen samt upprätta protokoll.

Arbetet innehåller också:

 • Ansvar för projektledning och utvecklingsarbete på stiftskansliet inom övergripande teologiska frågor kring kyrkans möte med sin samtid och kyrkans framtida utveckling.
 • Teologiskt sakkunnig och rådgivare för ledning och medarbetare i stiftets uppdrag av främjande och tillsyn. Omvärldsbevakning inom frågor som rör teologi, ecklesiologi och andra aktuella områden som kan vara relevanta för Svenska kyrkans uppdrag och roll i samhället.
 • I samverkan med andra stiftsmedarbetare arrangera och genomföra fortbildningar och utbildningar samt andra stiftsevenemang vid behov.

Kvalifikationskrav:

 • Präst i Svenska kyrkan med församlingserfarenhet.
 • Doktorsexamen inom teologiskt/religionsvetenskapligt ämne är meriterande.
 • Körkort för personbil.
 • God datorvana.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • God administrativ förmåga.

 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta stiftsprost Peter Åström, tel. 021-178548, e-post: peter.astrom@svenskakyrkan.se

Här finns det mer att läsa om biskop Mikael Mogren

Vi vill ha din ansökan senast 14 februari via e-post till: vasterasstift.ansokan@svenskakyrkan.se

Vi undanber oss all form av rekryteringshjälp för tjänsten.