Meny

Biskop Mikael Mogren om brevet till Kyrkans Akademikerförbund

Den 25 november skickade biskop Mikael Mogren ett brev till styrelsen för Kyrkans Akademikerförbund. Brevet handlade om arbetsmiljöproblem som en anställd inom förbundet genom sitt beteende orsakat biskopen och hans medarbetare. Här kommenterar biskopen brevet och dess innehåll.

Som chef var det angeläget för mig att berätta om de arbetsmiljöproblem som agerandet hos den anställde inom Kyrkans Akademikerförbund inneburit för mina medarbetare, men nu i efterhand står det klart för mig att brevet var ogenomtänkt och aldrig borde ha skickats.

I brevet skriver jag att den anställde inom Kyrkans Akademikerförbund har lämnat uppgifter om pågående ärenden till media. Jag kan självklart inte påstå sådana saker. Det var inte rätt av mig att peka ut personen i fråga som uppgiftslämnare, och inte heller att hålla personen ansvarig för de konsekvenserna av medias publiceringar. Jag kallade felaktigt den anställde för livsfarlig och säkerhetsrisk, och det ber jag om ursäkt för.

Mina medarbetare har under en längre tid upplevt den fackanställdes beteende som kränkande, trakasserande och hotfullt. Det är inte en acceptabel situation och personens arbetsgivare behövde uppmärksammas, men ett brev till styrelsen var fel väg att förmedla informationen. Genom att ställa brevet till hela Kyrkans Akademikerförbunds styrelse har jag brutit mot god sed på arbetsmarknaden, vilket jag beklagar.

Biskopar är inte bättre människor än andra, men jag borde ha vetat bättre. Jag inser att mitt agerande har förorsakat den anställda på Kyrkans Akademikerförbund onödiga lidande. Jag har bett personen i fråga om ursäkt.

Mikael Mogren