Foto: Jonas Billberg

Älskad & Fighting the Darkness

Älskad och fighting the Darkness är namnet på våra stiftskonfirmanddagar.

En annorlunda stiftskonfirmanddag 2021!

Den 20 mars blir det en digital stiftskonfirmanddag där deltagande församlingar bjuder in sina konfirmander till en dag på plats i församlingen.

En dag istället för två - Tillsammans fast på avstånd - Digitalt och lokalt

Kollage av bilder på ungdomar blandat med text.

Dagen genomförs blandat med digitala inslag och aktiviteter som konfirmanderna gör på plats.

Årets tema är ”gör din röst hörd” och är framtaget av distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt.

De skriver så här om temat:

”I och med världsläget idag med allt från Black Lives Matter Movement till
covid-19 och en starkare kraft från våra sociala medier vill vi skapa en dag
för konfirmanderna som är relevant i nuläget. Vi vill att ungdomarna ska
träna på att använda deras starkaste vapen, deras röst!”

Tillsammans - fast på avstånd!

_ _ _ 

Västerås stifts stiftskonfirmanddagar 'Älskad' och 'Fighting the darkness' samlar tillsammans varje år ca 1500 personer som alla är del i stiftets konfirmandarbete. Det är konfirmander, unga ledare och personal från stiftets församlingar som kommer. Dagarna är viktiga då vi får se och uppleva att vi är väldigt många som är kyrka tillsammans. Tillsammans får vi uppleva att vi är älskade och tillsammans bekämpar vi mörkret.

Älskad - samlar ca 1000 personer i Västerås. Dagen inleds med pampig mässa i Västerås domkyrka som leds av konfirmander och ungdomar. Dansare från Fryxellska skolan medverkar, unga orgelelever spelar och ungdomskör sjunger. Biskop Mikael Mogren medverkar och mottagare av Lydiapriset predikar. (Lydiapriset delas ut till en kvinnlig präst som gjort viktiga insatser i stiftets ungdomsarbete. Priset delas ut till minne av Lydia Wahlström) Efter gudstjänsten går alla i procession till Aros Congress Center där det blir framföranden på olika scener, teater, tacobuffé, dans och många olika workshops. Dagen genomförs i samarbete mellan Svenska kyrkans Unga och Västerås stift.

Fighting the Darkness - samlar ca 500 personer i Mora. Dagen inleds med pampig mässa i Mora kyrka. Även här predikar Lydiapristagaren och Biskopen medverkar men ungdomarna har den största platsen i gudstjänsten.  Därefter går alla i procession till Moraparken där ett liknande program som i Västerås genomförs. Dagen genomförs av församlingar i norra delarna Västerås stift med stöd av personal från stiftskansliet.