Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Aktuella stiftsprojekt


Takstolar i Romfartuna kyrka
Takstolar i Romfartuna kyrka Bild: Åke Paulsson

Medeltida takstolar

Västerås stift medeltida takstolar.  Arbetet genomförs av byggnadsantikvarie Lisa Skanser från Stiftelsen Kulturmiljövård och timmerman Daniel Eriksson från Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Hittills har ett urval om 33 kyrkor av stiftets 65 med medeltida ursprung inventerats. Av dessa ligger 22 i Västmanland, 11 i Dalarna och 1 kyrka i Örebro län. I 17 av kyrkorna i Västmanland fanns medeltida konstruktioner och virke bevarat. Arbetet fortgår med fördjupade studier under 2016-2017.

Resultatet från inventeringarna kommer att publiceras i en utförligare rapport som sänds till berörda församlingar, arkiv, bibliotek, länsmuseer och länsstyrelser.

Bakgrunden till projektet är att kyrkorna i Västerås stift är i huvudsak daterade på konsthistoriska grunder. Vi har bristande kunskaper om det tidiga kyrkobyggandet och det råder oklarheter beträffande dateringar av stiftets kyrkor. Medeltida träkonstruktioner finns nästan uteslutande i kyrkobyggnader och hör internationellt sett till värdens äldsta bevarade träkonstruktioner. Vindarna har påverkats och påverkas ofta till exempel vid takreparationer, kabeldragningar, brandskyddsinstallationer, förstärkningsarbeten och dylikt.

Syftet med inventeringen är att identifiera de kyrkor där medeltida taklag finns eller kan finnas bevarade, kartläggningen kommer därefter att bilda underlag till fördjupade studier.

För mer information kontakta: Stiftsantikvarie Anna Güthlein, Västerås stift, 021-17 85 75, 070-387 29 10, e-post till Anna Güthlein eller Byggnadsantikvarie Lisa Skanser vid Stiftelsen Kulturmiljövård, tel. 076-810 72 87.

Modernismens kyrkor i Västmanland, Dalarna och Örebro

Projektets huvudsakliga målsättning är att öka kunskapen om och förståelsen för modernismens bebyggelse. En viktig del av kulturarvet är platser och miljöer för religiöst utövande. Inom projektet kommer kyrkor i Västmanland, Dalarna och Örebro län som är uppförda eller genomgripande renoverade mellan åren 1930-1980 att kartläggas, inventeras och dokumenteras.  Deras kulturhistoriska värden beskrivs och frågan om eventuellt skydd utreds. Inventeringen ska fungera som ett stöd vid förvaltning och förändringar för förvaltare och handläggare.

Inventeringsarbetet utförs av Länsmuseet i Västmanland, Dalarnas Museum och Örebro länsmuseum och kommer att pågå fram till och med 2017 i olika delar av stiftet.

Resultaten kommer att presenteras i rapportform samt vid ett seminarium kring modernismens kyrkobyggande.

Gjutjärnsgravar i Bergslagen

Under 2015-16 kommer Örebro läns museum att på uppdrag av stiftet inventera gravvårdar av gjutjärn i Bergslagens kontrakt. Inventeringen syftar till att identifiera och fördjupa kunskapen om de idag bevarade beståndet av gravvårdar i gjutjärn från 1600-talet fram till 1900-talet.  Projektet förväntas leda till en mer komplett bild av tillverkning och spridning av gjutjärnet samt ge ett underlag för skötsel och underhåll av dessa gravvårdar.

 

Kontakt

Anna Güthlein

Anna Güthlein

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare

Direkt: 021-17 85 75

SMS: 070-387 29 10