Foto: Henrik Mill

Tillfällig stängning av S:t Ilian och Korsets kapell

Från den 13 februari kommer hissarna i kapellen på Hovdestalund att renoveras. Renoveringen innebär att begravningar inte kommer att kunna hållas i S:t Ilians kapell mellan den 13/2-10/3. När arbetet i S:t Ilians kapell är färdigt kommer turen till Korsets kapell som preliminärt kommer att vara stängt för begravningar från den 13/3-6/4. Inga begravningar har ställts in eller flyttats på grund av förändringen och begravningsbyråerna i Västerås med omnejd är informerade.

Har du några frågor?

Vänd dig till Kyrkogårdsförvaltningen, Anna Sohlberg, 021- 81 40 20,
anna.sohlberg@svenskakyrkan.se