Suicidpreventiva dagen

Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. Varje tillfälle är en tragedi som även skapar många frågor och stor sorg för de efterlevande, familj, vänner, släkt, kollegor eller grannar. Den 10 september infaller Suicidpreventiva dagen. Då anordnar Svenska kyrkan Västerås en föreläsning med Bosse Konrad från Suicide Zero i Domkyrkan kl. 15. I anslutning till föreläsningen finns möjlighet att tända ljus till minne av den du saknar och minns.

Suicide Zero arbetar sedan 2013 för att minska och förebygga antalet självmord i Sverige och den 10 september anordnar organisationens volontärer ljusmanifestationer, föreläsningar och samtal på många platser runt om i Sverige.

- Under föreläsningen i Domkyrkan går jag igenom fakta och myter om självmord, varningssignaler men också hur du kan bemöta och hjälpa en person i livskris, bland annat genom att ställa rätt typ av frågor, förmedla hopp och veta vilka instanser i samhället som kan erbjuda ytterligare hjälp, säger Bosse Konrad.

Agata Nilsson från Surahammar hamnade själv i en livskris efter överfall och övergrepp våren 2021. Hon konstaterar att självmordstankar är belagt med tabun i samhället. Det kan vara svårt att få rätt hjälp och stöd från vården eller andra instanser.

- Det finns många människor som mår dåligt men det kan vara svårt att få hjälp med annat än recept på antidepressiva eller ångestdämpande tabletter, när det viktigaste kanske är att få prata med någon om hur du mår, säger Agata.

Svenska kyrkan har stor vana vid att erbjuda samtalsstöd. Många känner till ”jourhavande präst” men alla kanske inte vet att såväl diakoner som präster kostnadsfritt erbjuder samtal och stöd till dig som behöver det.

- Jag är så tacksam att jag kom i kontakt med Svenska kyrkan och för det samtalsstöd jag får från en av kyrkans diakoner. Det har utgjort en verklig skillnad för mig. Att få prata med någon på djupet och bli lyssnad på, är för mig värt oerhört mycket mer än antidepressiva mediciner, säger Agata.

- Suicidprevention är en mycket viktig fråga för samhället. Därför känns det väldigt värdefullt att erbjuda denna föreläsning, säger Peter Forsberg, domkyrkokaplan.

- Jag hoppas att föreläsningen kan få människor att stanna upp och fundera över hur de kan hjälpa sina medmänniskor. Alla kan hjälpa någon, kanske bara genom ett vänligt ord. Det kan betyda otroligt mycket för den som hör det, avslutar Agata Nilsson.