Sångvandring på Bäckby

De populära sångvandringarna på Bäckby kommer tillbaka i augusti. Vandringarna startar den 2 augusti kl. 17.30 och görs genomförs sedan varje vardagskväll till och med den 10 september. Vandringarna genomförs utifrån gällande Covid-19-restriktioner och kan därför behöva anpassas beroende på smittspridningen.

Vandringarna leds av trubaduren Peppe Ekberg och diakonen Giselle Hedman, precis som förra året.

- Vi vet sedan förra året att vandringen fungerar allra bäst i de områden på Bäckby där det finns flerbostadshus så vi kommer framför allt att vandra i de områdena, säger initiativtagaren Giselle Hed­man, diakon i Bäckbykyrkan.

En nyhet i år är möjlighet till förbön. 

Vandringen leds av trubaduren Peppe Ekberg och diakonen Giselle Hedman, precis som förra året.

-          Vi vet sedan förra året att vandringen fungerar allra bäst i de områden på Bäckby där det finns flerbostadshus så vi kommer framför allt att vandra i de områdena, säger initiativtagaren Giselle Hed­man, diakon i Bäckbykyrkan.

En nyhet i år är möjlighet till förbön. 

Vill du vara med och sjunga eller vill du veta mer? 

Kontakta Giselle Hedman, giselle.hedman@svenskakyrkan.se  eller 073-988 31 13 för att få uppdaterad information om var vandringarna sker från vecka till vecka.