Foto: Henrik Mill

Så agerar Svenska kyrkan Västerås gällande Covid19-pandemin

Välkommen till gudstjänst! Äntligen har smittspridningen minskat och det gör att vi nu öppnar för firande av gudstjänst och kyrkliga handlingar på plats i kyrkorna från den 1 juni.

- Jag och alla medarbetare är oerhört glada att vi nu äntligen kan öppna för firande av gudstjänster och kyrkliga handlingar. Nu hoppas vi att smittspridningen fortsätter minska och möjliggör för fler verksamheter att öppna, säger domprost Daniel Eklund, Svenska kyrkan Västerås.

Under hela pandemin har Svenska kyrkan Västerås ställt om verksamheten till ett rikt digitalt utbud av gudstjänster, andakter och konserter. Fokus har också legat på att på alla upptänkliga sätt fortsätta möta människors behov av samtal och stöd genom öppna kyrkorum och digitala mötesplatser. Nu ser vi fram emot att mötas på plats i våra kyrkor igen!

Följande riktlinjer gäller när Svenska kyrkan Västerås öppnar för fysiska gudstjänster från den 1 juni

 • Vi bjuder in till gudstjänster och kyrkliga handlingar för upp till 50 deltagare (exklusive Svenska kyrkan Västerås medarbetare),  med sittande församling på anvisad plats.
 • Antalet deltagare kommer att variera mellan kyrkorum, utifrån kyrkorummens storlek och utformning. Information om vad som gäller för respektive kyrkorum hittar du nedan. 
 • Samma deltagarantal och riktlinjer gäller för dop, vigsel och begravning, utifrån vilket kyrkorum det gäller.
 • Vad gäller kring polistillstånd för dop och vigslar utomhus?
  Om Svenska kyrkan Västerås anordnar dopet eller vigseln, antingen i anslutning till kyrkorummet eller som drop in-aktivitet ansvarar vi för att söka polistillstånd. Önskar du hålla dopet på annan plats ansvarar du som privatperson för att söka polistillstånd. Om du vill hålla dopet eller vigseln i en privat trädgård behövs inget polistillstånd.
 • Inledningsvis firar vi inte nattvard, men ser över hur vi kan möjliggöra detta på ett smittsäkert vis i närtid.
 • Vi fortsätter under hela sommaren att webbsända en förinspelad huvudgudstjänst via Vimeo varje söndag, för att möjliggöra för så många som möjligt att fira gudstjänst.
 • Konfirmationsverksamheten i sommar och höst kommer genomföras fysiskt.
 • Aktiviteter för barn och unga under sommaren genomförs med högst omkring 25 deltagare. De genomförs med fördel utomhus under iakttagande av avstånd och allmänna riktlinjer.
 • Vi genomför i nuläget läger endast för åldersgruppen 0-18 år.
 • Café Malin håller öppet. Vi kan även hålla enklare sommarcaféer utomhus.
 • Enskilda samtal kan genomföras, antingen i våra lokaler eller genom hembesök, om det kan genomföras smittsäkert.
 • Du hittar aktuella aktiviteter i kalendern på www.svenskakyrkan.se/vasteras

Information gällande antal deltagare i våra kyrkorum 

Nedan hittar du information kring hur många deltagare som kan delta med anvisad sittplats i våra kyrkorum 

Centrala området
Domkyrkan                       50 deltagare

Norra området

Gideonsberg                      50 deltagare

Harakers kyrka                  50 deltagare

Hubbo kyrka                     22 deltagare

Mariagården                     35 deltagare

Paletten kapellet               15 deltagare

Romfartuna kyrka             50 deltagare

Sevalla kyrka                     30 deltagare

Skerike kyrka                     31 deltagare

Skultuna kyrka                   50 deltagare

Tillberga kyrka                   25 deltagare

Tortuna kyrka                    48 deltagare

Önsta Gryta kyrka            50 deltagare

Västra området

Barkarö kyrka                    30 deltagare

Bäckby kyrka                    50 deltagare

Dingtuna kyrka                 50 deltagare

Lillhärads kyrka                 20 deltagare

Lundby kyrka                    20 deltagare

Mikaelikyrkan                   48 deltagare

Rytterne kyrka                 50 deltagare

Östra området

Badelunda kyrka              30 deltagare

Björksta kyrka                  50 deltagare

Irsta kyrka                        42 deltagare

Kärrbo kyrka                    29 deltagare

Kungsåra kyrka                36 deltagare

Tomaskyrkan                    50 deltagare

Viksängskyrkan               30 deltagare

Ängsö kyrka                     26 deltagare

Hovdestalund

Korsets kapell                   50 deltagare

S:t Ilians kapell                  34 deltagare

S:ta Gertruds kapell           8 deltagare

S:t Davids kapell                 8 deltagare

Östra kapellet                    15 deltagare