Åtgärder utifrån förbud mot offentliga sammankomster: Så agerar Svenska kyrkan Västerås.

Covid-19-pandemin påverkar oss alla. Den oroväckande ökningen av bekräftade Covid-19-fall i Västerås och förbudet mot offentliga sammankomster gör att Svenska kyrkan Västerås infört ytterligare förändringar i vår verksamhet. Vi måste, som resten av samhället, vara lojala mot beslutet och anpassa oss för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

- Det känns självklart tråkigt att behöva fatta ett sådant här beslut. Men den största kärlekshandlingen vi kan göra just nu är att inte kalla till gudstjänst med församling eller samla till andra aktiviteter, vare sig inomhus eller utomhus. Däremot vill jag be alla våra medarbetare att ställa om för att ändå kunna möta människors behov av samtal och stöd. Vi håller våra kyrkorum så öppna som det någonsin går och bemannar dem så mycket som det går samt ser till att stötta människor så mycket det någonsin går för att möta behovet av stöd, hopp och tröst, säger Daniel Eklund, domprost Svenska kyrkan Västerås.

 

Riktlinjer för församlingslivet

 • Vi erbjuder webbsända gudstjänster för att möjliggöra för så många som möjligt att fira gudstjänst.
 • Inga gudstjänster firas med fysiskt närvarande församling, vare sig inomhus eller utomhus.
 • Vi webbsänder även andra typer av material, som till exempel kyrkomusik.
 • Vi håller våra kyrkor öppna så mycket som möjligt för att möjliggöra besök, ljuständning och enskild andakt. Vi ser också till att ha medarbetare på plats i kyrkorna i så hög utsträckning som möjligt.
 • Vi har skilda in- och utgångar till våra kyrkorum där det är möjligt.
 • Vi rekommenderar att skjuta upp kyrkliga handlingar som dop och vigslar. Om de genomförs gäller restriktionen på 8 personer inklusive kyrkans medarbetare.
 • Tack vare undantag från restriktionen kan samtliga begravningsgudstjänster, vare sig de är kyrkliga, borgerliga eller enligt annan ordning, genomföras med maximalt 20 deltagare exklusive personal. Utökningen av antalet deltagare gäller under förutsättning att kyrkorummens storlek gör att begravningen kan genomföras smittsäkert med tillräckliga avstånd.
 • Vi bokar i nuläget inte in minnesstunder. 

  Följande kyrkorum är så pass små att de inte klarar att ta emot 20 deltagare på ett smittsäkert vis:
  Östra kapellet                       15 deltagare
  St:a Gertruds kapell               8 deltagare
  Kungsåra                               17 deltagare

  Lillhärads kyrkorum är för närvarande uthyrt.
 • Vi har kontaktat begravningsbyråerna med uppdaterad information.
 • Ingen församlingsverksamhet bedrivs i form av fysiska möten. Vi uppmuntrar till digitala möten.
 • All körverksamhet är sedan tidigare inställd.
 • Vi håller inga fysiska sammankomster inomhus eller utomhus, däremot ställer vi om våra verksamheter så att vi kan stötta människor i samhället.
 • Vi förstärker vår digitala närvaro på så många sätt som möjligt och ser till att finnas tillgängliga för människor som behöver stöd, hopp och tro.
   

Allmänt förhållningssätt

Endast webbsända gudstjänster genomförs. Vi samlar inte människor till gudstjänst. Vi samlar inte heller grupper till aktiviteter, vare sig inomhus eller utomhus. Däremot ska vi ha så öppna och tillgängliga kyrkorum som möjligt med personal på plats i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer sprida information om enskilda andakter, gudstjänstordningar för hemma- och kyrkorumsbruk och uppmuntra till hemandakter. Vi kommer också att utöka antalet webbsändningar av olika aktiviteter för att ge människor en chans att delta på distans.

Länkar

Här hittar du de lokala allmänna råden

Här hittar du Regeringens pressmeddelande