Så agerar Svenska kyrkan Västerås gällande Covid19-pandemin

Covid19-pandemin påverkar oss alla. Den stora spridningen av Covid19 i samhället, de nationella allmänna råden och pandemilagen gör att Svenska kyrkan Västerås fortsätter anpassa vår verksamhet utifrån de gällande förutsättningarna. Vi måste, som resten av samhället, vara lojala mot beslutet och anpassa oss för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

Riktlinjer för församlingslivet

  • Vi erbjuder webbsända gudstjänster för att möjliggöra för så många som möjligt att fira gudstjänst.Inga gudstjänster firas med fysiskt närvarande församling, vare sig inomhus eller utomhus. Vi webbsänder även andra typer av material, som till exempel kyrkomusik och konserter.
  • Vi håller våra kyrkor öppna så mycket som möjligt för att möjliggöra besök, ljuständning och enskild andakt. Vi ser också till att ha medarbetare på plats i kyrkorna i så hög utsträckning som möjligt.
  • Vi har skilda in- och utgångar till våra kyrkorum där det är möjligt.
  • Vigslar - Att gifta sig är en stor händelse i livet. Många vill dela den med sina nära och kära vilket är svårt i dessa pandemitider. Det är därför vanligt att välja att skjuta upp sin vigsel. Vi genomför självklart vigslar även under pandemin, men i enlighet med de riktlinjer som råder i samhället, som just nu innebär en begränsning på åtta deltagare exklusive medarbetare.
  • Dop - Vi genomför dop under pademin så länge de kan ske i enlighet med de riktlinjer som råder i samhället, vilket just nu innebär en begränsning på åtta deltagare exklusive medarbetareJust nu väljer många att skjuta upp dop, för att kunna genomföra det tillsammans med nära och kära vid senare tillfälle. Vill du skjuta upp dopet ska du inte vara orolig. Vi döper människor i alla åldrar. 
  • Begravningsgudstjänster - Tack vare undantag från restriktionen kan samtliga begravningsgudstjänster, vare sig de är kyrkliga, borgerliga eller enligt annan ordning, genomföras med maximalt 20 deltagare exklusive personal. Utökningen av antalet deltagare gäller under förutsättning att kyrkorummens storlek gör att begravningen kan genomföras smittsäkert med tillräckliga avstånd.

  • Vi bokar i nuläget inte in minnesstunder.  

  • Vi hyr i nuläget inte ut lokaler.

Information gällande kyrkorum som inte kan ta emot 20 deltagare

Följande kyrkorum är så pass små att de inte klarar att ta emot 20 deltagare på ett smittsäkert vis:
Östra kapellet                       15 deltagare
St:a Gertruds kapell               8 deltagare
Kungsåra                               17 deltagare

Lillhärads kyrkorum är för närvarande uthyrt.

Församlingsverksamhet

Ingen församlingsverksamhet för vuxna bedrivs i form av fysiska möten. Vi uppmuntrar till digitala möten. All körverksamhet för vuxna är sedan tidigare inställd.

Vi följer Västerås Stifts rekommendationer om barn och ungdomsverksamhet. Det innebär att viss barn- och ungdomsverksamhet, framför allt konfirmandaktiviteter, bedrivs utomhus i grupper om maximalt åtta deltagare.

Vi håller inga fysiska sammankomster för vuxna inomhus eller utomhus, däremot ställer vi om våra verksamheter så att vi kan stötta människor i samhället.
Vi förstärker vår digitala närvaro på så många sätt som möjligt och ser till att finnas tillgängliga för människor som behöver stöd, hopp och tro.


Allmänt förhållningssätt


Endast webbsända gudstjänster genomförs. Vi samlar inte människor till gudstjänst. Vi samlar inte heller vuxna deltagare till aktiviteter, vare sig inomhus eller utomhus. Viss barn- och ungdomsverksamhet, framför allt konfirmandverksamhet bedrivs utomhus i grupper om maximalt åtta deltagare. 

Vi har så öppna och tillgängliga kyrkorum som möjligt med personal på plats i så stor utsträckning som möjligt. Vi sprider information om enskilda andakter, gudstjänstordningar för hemma- och kyrkorumsbruk och uppmuntrar till hemandakter. Vi erbjuder ett stort antal webbsändningar av olika aktiviteter för att ge människor en chans att delta på distans.

Länkar

Här hittar du de nationella allmänna råden

Här hittar du information om pandemilagen