Prinsessor, riddare och älvor

Svenska kyrkan Västerås har färdiga lektionspaket för olika åldersgrupper.

Prinsesskolan, Riddarskolan och Älvskolan riktar sig till barn i olika åldrar och tar upp ämnen som jämställdhet, självkänsla och miljö. Våra pedagoger kommer gärna och håller lektioner hos er i befintlig klass.

 

Prinsesskolan

Prinsessans värld är gränslös, därför är den attraktiv för både flickor och pojkar. Prinsesskolan består av fyra lektioner, à 45 minuter, då man får lära sig om hur man bestämmer, hur man ser sin inre skönhet och hur man är modig. Barnen får varsin krona och samlar en sten från varje lektion. Skolan avslutas med en högtidlig kröning av alla prinsessorna då också drottningen närvarar. Målgruppen är barn i åldern 4-6 år.

 

Riddarskolan

Riddarskolan är ett verktyg för arbete med etik, värderingar och attityder för barn i mellanstadieåldern. Skolan genomförs under en termin med fem uppdrag där deltagarna i grupp arbetar med praktiska övningar som varvas med reflektion.
Tre återkommande redskap som används under hela skolans gång är:

Kunskap – jag kan,
Mod – jag vågar och
Insikt – jag betyder något.

 

Älvskolan

Är en berättelse om när älvorna sökte upp människorna. Den kan spelas upp som ett drama eller läsas som en saga. Älvskolan handlar om vår miljö och om hur vi ska ta hand om den och riktar sig främst till barn i åldern 6-9 år, men kan anpassas för andra åldersgrupper också. De flesta av aktiviteterna är förlagda utomhus.