Ensam människa vid vatten
Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Samtal med präst eller diakon

Behöver du någon att prata med? Under vecka 26-33 har du möjlighet att samtala med en präst eller diakon i domkyrkan utan att boka tid innan.

Plats: Västerås domkyrka
Tid: måndag-fredag kl. 16-17. 
Period: Vecka 26-33 28 juni-20 augusti 2021.

Behöver du prata med någon?

Här finns möjlighet för dig att samtala med präst eller diakon - då du och dina angelägenheter står i fokus. Våra präster och diakoner är erfarna lyssnare och deras tystnadsplikt är absolut. Det betyder att de under inga omständigheter får röja någonting från ett själavårdande samtal, inte ens att det ägt rum, även om du medger det.

Du är alltid välkommen till ett samtal med oss, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Du kan också boka tid för ett samtal.

Vill du boka tid för ett samtal?
Tel
021 - 81 46 00 (vardagar 8-16)
E-post vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se