Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Rönnby kyrkcenter

Läs om Rönnby kyrkcenter, om vardagskyrkan nära människorna och om altartavlan Himla-Jorden.

Ganska snart efter att Rönnby började byggas i slutet av 1960-talet började man också bygga ett centrum mitt i stadsdelen. Det var nämligen ganska långt för invånarna, både till affärer och andra serviceinrättningar, och inte minst till närmaste kyrka. En sådan saknades i de norra delarna av staden. 1973 kunde Rönnby kyrkcenter invigas, infogad mellan posten och en mataffär i en mörkröd tegelbyggnad med ett överbyggt gångstråk på södra sidan. Att det är en kyrka kan man se genom det uppskjutande taket, av korset över porten och ett lågt klocktorn på östra sidan. Den stora porten leder direkt in i det ljusa öppna, kyrkorummet med vitkalkade tegelväggar och synliga takstolar. En mindre dörr till vänster leder in i ett kapprum som ligger mellan kyrksalen och samlingslokalerna, som består av de gamla postlokalerna. Utöver fönstren vid porten kommer dagsljus in i kyrkan från ett trekantigt fönster över porten och en smalt, högt fönster vid koret.

Banken blev kyrka

I början av 1970-talet var det full byggaktivitet i Rönnby och på bara några få år ersattes den tidigare landbygden med en ny stadsdel. Området fick nu höghus, skola och ett nytt affärscentrum vid sidan av bostadshusen som börjat byggas redan något år tidigare. Ansvarig för bygget av Rönnby centrum var arkitekt Helmut Horn på Horn & Sundling arkitektkontor. Mellan posten och en mataffär var det från början tänkt att det skulle ligga en bank, men när den drog sig ur vände sig byggmästare Lennart Ludvigsson till Skerike församling som nappade direkt.

Tjuvstart

Det var också Helmut Horn som ritade Rönnby kyrkcenter. Det skedde i samarbete med Skerike församling som fick vara med och bestämma utformandet. Ambitionen var att skapa en vardagskyrka nära människorna i stadsdelen, medan Korsets kapell på Hovdestalund kyrkogård fick fortsätta fungera som kyrksal på söndagar och helger. Redan i december 1972, innan bygget var helt klart, började församlingen använda sina nya lokaler. Men biskop Sven Silén invigde kyrkan först fredagen 4 maj året därpå.

Inget skrytbygge

Kyrkcentret kom på ett ovanligt sätt att bli en välintegrerad del av resten av centrumet. På den ena sidan blev den sammanbygd med posten och på den sidan med en mataffär, endast avskild av en överbyggd gångpassage. Kyrkans blygsamma utförande var också något som biskopen tog upp i invigningstalet. Många av landsortskyrkorna kallade han för skrytkyrkor, numera ödsligt tomma, medan de många nybyggda mindre stadskyrkorna i allra högsta grad fyllde sin funktion med både gudstjänster och fritidsaktiviteter.

Ensamt i centrum

Med tiden blev invånarnas besök i Rönnby centrum allt mer sporadiska och så småningom lade posten ned sin verksamhet. Kyrkcentret tog över lokalerna i början av 1990-talet och kunde då utöka sin verksamhet tack vare både nytt kök och samlingssal. Senare lade också mataffären ned och under lång tid var det ganska ensligt i centrumet. Men 2008 fick till slut kyrkan en ny granne, då allaktivitetshus Mötesplats Rönnby invigdes i de gamla affärslokalerna.

5 saker du inte får missa


1. Pärlplattor
Sedan 2011 har Rönnby kyrkcenter två pärlplattor byggda av 64 800 pärlor, föreställande konstverken ”The Risen Lord” och ”Ark of Noah” av den kinesiska konstnären He Qi. Bakom arbetet stod Önsta församling tillsammans med skolorna i Rönnby och Önsta Gryta, där deltagarna gjorde mindre pärplattor som sedan fogades samman till dessa konstverk.

2. Altartavlan
Himla-Jorden, den tredelade altarväven från 2001 med djupa färger är vävd av Arbogakonstnären Britta Kjellgren. Inspirerad av kyrkorummets ro skapade hon en bild av kraften från ovan tillsammans med livskraften i jorden.

3. Klocktorn
I korväggens hörn finns det låga klocktornet med en högt, smalt fönster som lyser upp kyrksalens kor. I den hänger en handringd klocka som endast väger 27 kg, och är tillverkad av Gösta Bergholtz 1976.

4. Altare
Det vackra altarbordet från 2009 är tillverkat av Västerås Möbelhantverk i Lillhärad. Från början stod altaret intill korväggen men det har i dag fått en mer central placering i kyrkorummet, närmare församlingen och med kören bakom.

5. Orgel
I koret står en lite orgel med fyra stämmor som är tillverkad som ett elevarbete av musikdirektör Hans Agrell i Göteborg. Den är delvis byggd med öppna spalter, så att man ser alla pipor i den.

Text: historiebruket.se