Meny

Vatten och blommor på kyrkogården

Sommarvatten, vårstädning och vårplantering.

Sommarvattnet är på gång att släppas på både på Hovdestalund och på alla ytterkyrkogårdar. Hovdestalund blir klar innan påsk och yttre blir klara veckan efter påsk.

Vårstädningen av våra kyrkogårdar och skötseln av enskilda gravplatser (som betalar för skötsel) har påbörjats.

Vårplanteringen påbörjas den 15/4 och beräknas vara klar till den 1 maj. Detta gäller för de kunder som har den beställningen.

Sommarplanteringen sker till midsommar.

Vaser på askgravplatserna är på gång att sättas ut. Under vinterhalvåret får innehavarna av askgravplatser ha lykta på marken. Den ska enligt regelverkat plockas bort av innehavaren senast veckan efter påsk. Tiden är nu förlängd i coronatider. Lyktan kan stå kvar tillsvidare.