Vårfint på kyrkogården

Nu börjar vårstädning och plantering. När det blir klart beror på vädret.

För de som betalat för skötsel av gravplats har vi nu börjat vårstäda gravplatserna. I år är arbetet något försenat beroende på att tjälen varit kvar länge och är delvis kvar på vissa områden, framförallt där gravstenen skuggar gravrabatten om dagarna. Normalt ska vårstädningen vara klar senast i samband med vårplanteringen, det vill säga senast till den 1 maj. Hur det blir i år beror på vädret.

Vaserna ska vara utsatta vid vattenposterna till påsk, men på grund av kylan  har vattnet inte kunnat sättas på ännu. På Hovdestalund kommer det att finnas en vattentank vid minneslunden, där man kan hämta vatten. Normalt sätts vattnet på under april/maj månad på alla våra kyrkogårdar. Hur det blir i år beror på vädret.