Ängel på en gravsten
Foto: Magnus Aronson/IKON

Begravningar untantas från max 8-personersgränsen

Begravningar undantas från max 8-personersgränsen vid offentliga sammankomster. Det innebär att samtliga begravningsgudstjänster, vare sig de är kyrkliga, borgerliga eller enligt annan ordning, nu kan genomföras med maximalt 20 deltagare exklusive personal.

Utökningen av antalet deltagare gäller under förutsättning att kyrkorummens storlek gör att begravningen kan genomföras smittsäkert med tillräckliga avstånd.

Följande kyrkorum är så pass små att de inte klarar att ta emot 20 deltagare på ett smittsäkert vis:

Östra kapellet 15 deltagare

St:a Gertruds kapell  8 deltagare

Kungsåra 17 deltagare

Lillhärads kyrkorum är för närvarande uthyrt.