Meny

Nu öppnar Svenska kyrkan Västerås för gudstjänstfirande med församling

Med hänsyn till pandemin tog Svenska kyrkan Västerås i våras beslut om att ej tillåta församling att fysiskt närvara i samband med gudstjänst. Fr o m 6 september öppnas åter för gudstjänstfirande med församling på plats. Prästen Johan Sköld berättar mer:

Det är många som längtat efter ”vanlig” eller ”riktig” gudstjänst och därför är beslutet att öppna upp för möjligheten att närvara vid gudstjänst efterlängtat av många. Beslutet, som gäller fr o m 6 september, innebär dock inte att allt blir som vanligt.

- Än är faran inte över! Allas säkerhet ska värnas och det är viktigt att fortsätta följa regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att det finns krav som ska uppfyllas för ett säkert återöppnande. T ex ska de kyrkor som nu kan välkomna en församling ha separata in- och utgångsdörrar, nattvard är fortsatt ej tillåtet och minst en toalett måste också finnas på plats för gudstjänstfirare för att möjliggöra god handhygien, berättar Johan Sköld, präst och chef för Västerås domkyrka.

Regeln om att max 50 personer får vistas i en lokal (vilket är ett lagkrav), kommer givetvis också att fortsätta gälla, och här räknas alla räknas in, även barn och den egna personalen. När det är fullt stängs porten.

- Vissa kyrkor kan t o m ha ett lägre maxantal beroendes på lokalens förutsättningar, berättar Johan. Bänkrader och platser kan komma att spärras av för att trygga avstånd ska kunna hållas. Kyrkorna kommer dessa dagar att öppna 30 minuter innan gudstjänst.

Gudstjänst med församling kommer nu att firas på ett tiotal platser i Västerås. I Västerås domkyrka är det ofta ett högt tryck med många gudstjänstfirare.

- Välj gärna en av Svenska kyrkan Västerås många andra kyrkor om du vill fira, uppmanar Johan. I kalendern på webben och i Kyrkguiden-appen finns information om alla gudstjänster. Webbsända gudstjänster kommer att fortsätta sändas på Facebook för alla som befinner sig i riskgrupp, inte kan komma eller inte får plats. Och självklart följer vi utvecklingen och hörsammar framtida direktiv från Folkhälsomyndigheten, säger Johan.

Facebook: Svenska kyrkan Västerås

Mer om gudstjänster som sänds via webb hittar du här!