Foto: Henrik Mill

Nu bygger vi om!

Svenska kyrkan förvaltar och vårdar Sveriges största gemensamma kulturarv, tillgängligt för alla. Just nu pågår den största ombyggnationen sedan 1958-61.

Västerås domkyrka är attraktiv för både besökare och turister. Den är en viktig kulturbärare och samtidigt ett levande rum där människor möts. För att bättre möta de behov som finns idag och i framtiden och göra domkyrkan mer tillgänglig gör Svenska kyrkan Västerås en del förändringar under 2017-2020.

Så här kommer det att bli när ombyggnationen är klar. En rad åtgärder genomförs också utanför och i anslutning till kyrkan.

FÄRDIGSTÄLLT JUST NU: April 2020
• Västra entrén har förändrats så att vapenhuset fått en ramp för lättare tillträde med rullstol, barnvagn och rollator.
• Skattkammaren har öppnat i det rum som tidigare använts som sakristia för att kunna visa och berätta om Svenska kyrkan Västerås historia och kunna lyfta fram kulturarv och skatter från kyrkor i Västerås och stiftet.
• Ett informationsnav har skapats i anslutning till utställningsytan och nya digitalskärmar installerats.
• I området kring den södra porten har ett medeltida gravkor gestaltas
och viloplatsen för riksföreståndaren Svante Nilsson Sture och hans familj lyfts fram.
• Under den västra orgelläktaren, mellan kyrksalen och vapenhuset har en yta skapats  genom inglasning. Här kan besökare samlas utan att störa gudstjänster och evenemang som pågår i kyrksalen.
• En funktions- och tillgänglighetsanpassning av domkyrkoplan.
• Ett stenkast ifrån Västerås domkyrka har Café Malin öppnat.
• Att bygga fler besökstoaletter i anslutning till vapenhuset.

1400-talsaltarskåpet, vilket har Johannes Döparen som huvudmotiv, har flyttats från Samtalsrummet till St Erikskoret. Det medeltida altarstensfragmentet som återfinns på altaret, hittades nyligen inmurat på domkyrkans vind. Foto: Henrik Mill
En första idéskiss av de planerade glaspartierna. Foto: Bildmontage av Tovatt Architects and Planners

ARBETET FORTSÄTTER MED:
• För att möta dagens brandskyddsbestämmelser byggs samtidigt en utrymningstrappa från den västra orgelläktaren.
•  En ny Katedralbutik färdigställs bredvid Skattkammaren.
• En översyn av belysningen omkring domkyrkan och av domkyrkans fasad.
• Ett ökat utbud av program med fler visningar, sommaröppettider, skolverksamhet med mera som kommer att omfatta flera kyrkor i Svenska kyrkan Västerås.

Orsakerna till att Svenska kyrkan Västerås tar ett nytt samlat grepp när det gäller besök och turism i Västerås domkyrka är flera.
1. Västerås domkyrka har cirka 200 000 besöker årligen. Den planerade förändringen ökar besökarens upplevelse av Västerås domkyrka och bidrar också till att öka upplevelsen av Västerås.
2. De nya utställningsytorna ger möjlighet att visa kulturarv och skatter från kyrkorna i Västerås.
3. Genom informationsnavet kan besökaren enkelt få kontakt med Svenska kyrkan Västerås för att få svar på frågor och möjlighet till djupare kontakt.
4. Tillgänglighetsanpassningen syftar till att ge alla möjlighet
att besöka kyrkan.
5. Västerås domkyrka är en levande kyrka, idag, liksom för tusen år sedan. Utställningsytor och informationsnav, tillgänglighetsanpassning och servering, allt detta syftar också till att ge besökaren bättre möjlighet till reflektion kring livet och livets stora frågor.
6. I varje medlemsundersökning finns punkten ”att värna kulturarvet” högt upp på listan över vad Svenska kyrkans medlemmar tycker att Svenska kyrkan ska göra. Den planerade förändringen går i linje med det önskemålet.