Någon behöver din värme

Svenska kyrkan arbetar på många sätt för att bidra till ett schysstare samhälle och en bättre värld. Du kan också göra något för dem som behöver stöd. Bidra gärna till våra insamlingar för Act Svenska kyrkan och/eller Lokala hjälpen under advent och jul. Tillsammans skapar vi ett schysstare samhälle.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Diakoni är det ord som används för att beskriva kyrkans sociala arbete. Svenska kyrkan arbetar hela tiden på många sätt med diakoni, både genom egna insatser och tillsammans med andra. Läs gärna mer nedan

Diakoni - omsorg om människor

Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.