Med våra sinnen

Digital sång- och upplevelsestund för små barn.

För barn från 0 år.
Med hjälp utav våra olika sinnen får vi utforska olika teman, leka och sjunga tillsammans. Varje tillfälle som tar ungefär 30 minuter och som sker över Zoom, följer temat Skapelsen.
Länk till zoom kommer innan första tillfället i evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/svenskakyrkanvasteras

Boka en påse med material för upplevelsen. Påsen hämtas i Tomaskyrkan.
Kontakta: Mickaela Sedin 021-40 38 26 eller Rosa Sten 021-40 41 17

tillfällen

19 februari
5 och 19 mars,
1, 9 och 23 april