Kandidera till ett församlingsråd

Är du intresserad av att engagera dig i Svenska kyrkan Västerås och arbeta ideellt som församlingsrådsmedlem? Kom till ett nomineringsmöte - så får du veta mer.

Under oktober/november kommer alla 13 församlingar i Västerås att bjuda in till nomineringsmöten
Den viktigaste uppgiften för nomineringsmötena under oktober/november är att ge tillfälle att nominera kandidater till de församlingsråd som tar vid från år 2022. När det nyvalda kyrkofullmäktige utsett en valberedning överlämnas alla kandidater till valberedningen, som i sin tur tar fram ett förslag till det nyvalda kyrkofullmäktiges valsammanträde 14 december.

Kom till ett nomineringsmöte och bli insatt i arbetet genom att: 
Nuvarande församlingsråd berättar om det arbete som rådet genomfört den gångna mandatperioden.
Representanterna för kyrkorådets arbetsutskott informerar om idéerna bakom församlingsråden och vilka uppgifter de har att hantera enligt kyrkoordningen och beslut inom pastoratet.
Vid mötena gås möjligheten att nominera ledamöter och ersättare till kommande församlingsråd igenom tillsammans med information om vad som händer med nomineringarna efter nomineringsmötet. 

Vem kan nominera?

Den som… 

•tillhör Svenska kyrkan,
•som har fyllt 16 år,
•som bor i församlingen,
•och som deltar i det öppna nomineringsmötet
•kan nominera en eller flera kandidater som ledamot och/eller ersättare i församlingsrådet.

Vem kan kandidera?

Den som… 

•tillhör Svenska kyrkan och är döpt,
•som har fyllt 18 år,
•som bor i någon av Västerås pastorats 13 församlingar,
•och som har fyllt i och undertecknat en blankett för nominering/kandidatur
Den som blir nominerad behöver inte vara närvarande vid nomineringsmötet, men måste godkänna nomineringen på blanketten för nominering/kandidatur.

Vill du veta mer om församlingsrådets uppdrag?
Kom till ett nomineringsmöte - så får du veta mer.
Du kan också läsa mer här!

Kommande möten:

Badelunda församling
Dag/tid: 20 oktober kl. 18.00
Plats: Tomasgården, Martasalen (Tomaskyrkan)

Västerås-Barkarö församling
Dag/tid: 31 oktober kl. 16.00-18.00
Plats: Barkarö prästgård

Dingtuna-Lillhärad församling
Dag/tid: 11 oktober kl. 19.00
Plats: Klockargården, Dingtuna

Gideonsberg församling
Dag/tid: 26 oktober kl. 18.00
Plats: Birgittasalen, Gideonsbergskyrkan

Kungsåra församling
Dag/tid: 26 oktober kl. 18.00-20.00
Plats: Irsta församlingshem

Västerås Lundby församling
Dag/tid: 14 oktober kl.19.00
Plats: Gertrudsalen, Mikaelikyrkan 

Norrbo församling
Dag/tid: 13 oktober, kl. 19 med fika från kl. 18.30
Plats: Mariagården

Rytterne församling
Dag/tid: 27 oktober kl. 19.00
Plats: Hembygdsgården, Rytterne

Skerike församling
Dag/tid: 2 november kl. 18.30
Plats: Paletten, Vallby centrum

Tillberga församling
Dag/tid: Onsdag 3 november kl. 19.00
Plats: Knektgården, Hökåsen

Viksängs församling
Dag/tid: 4 november kl. 18.30, fika från kl 18.00
Plats: Församlingshemmet Arken, lokal Valen (Viksängskyrkan)

Västerås Domkyrkoförsamling
Dag/tid: 17 oktober k.l 13.00.
Plats: Wallinsalen, Kyrkbacksgården. Mötet inleds med kaffe efter högmässan i Domkyrkan, kl. 12.30.

Önsta församling
Dag/tid: 3 november kl. 18.30
Plats: Mariasalen, Önsta Gryta kyrka.

Verksamheten i Bäckbykyrkan inom Lundby församlng drivs i ett samarbete mellan Svenska kyrkan Västerås och EFS Västerås. Ett samarbetsråd som är partssammansatt med representanter utsedda av Västerås pastorat respektive av EFS fungerar som styrelse för Bäckbykyrkan. Eftersom samarbetsrådet utses på annat sätt berörs det därför inte av församlingsmötena.