Jobba ideellt som volontär

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideellt engagerad och volontär är du med och bär kyrkan tillsammans med anställda och förtroendevalda.

Allt fler vänder sig till kyrkan för att söka hjälp eller att hitta en gemenskap. I det arbetet gör volontärer en viktig insats tillsammans med anställda. Att vara volontär handlar om att dela livet med varandra och göra skillnad.

Det här gör en volontär
Som volontär kan du bidra på många sätt och vara en uppskattad resurs för människor som behöver stöd. Ett volontäruppdrag kan handla om att servera soppa, stötta nyanlända, handarbeta, vara gudstjänst- eller konsertvärd, leda samtalsgrupper och mycket annat.

Att vara volontär innebär att ge av sin tid och även en liten insats kan betyda mycket. Det kan handla om kortare eller längre perioder, och det spelar ingen roll om du är yngre eller äldre. 

Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning men omfattas av Svenska kyrkans olycksfallsförsäkring. Varje volontär har en kontaktperson bland personalen, och innan du påbörjar ditt uppdrag får du en introduktion.

Nu söker vi flera volontärer
Vill du vara med och möta människor och bidra med tid, kunskaper och engagemang?

Här har vi samlat aktuella uppdrag. Du söker genom att mejla angiven kontaktperson. Förutom dina kontaktuppgifter önskar vi en beskrivning där du berättar varför just du är intresserad av och passar för uppdraget.

Aktuella volontäruppdrag