Hitta hem

Har du plats i ditt hem, ett rum eller bostad? Ett trettiotal ensamkommande ungdomar står hemlösa från midsommar. Hjälp dem hitta hem!

Ensamkommande ungdomar

Nu är snart den akuta fasen för de ensamkommande ungdomarna över. De har tillfälliga uppehållstillstånd och får nu efterhand studiemedel eller försörjningsstöd. Det tillfälliga boendet tar slut i och med midsommar och ungdomarna kan söka sina egna bostäder.

– Det är bra, men fortfarande svårt, säger Magnus Uhlin på Västerås stadsmission. Små och billiga boenden är inte lätta att få.
Därför går nu Svenska kyrkan Västerås och Västerås stadsmission ut och ber västeråsarna ställa upp med inackordering, andrahandskontrakt eller i bästa fall ett förstahandskontrakt.

Skola och framtid

– Det här är skötsamma killar, berättar Susann Senter på Svenska kyrkan Västerås. De är ambitiösa och vill skapa sig en framtid i Sverige. 
Det handlar om cirka 30 killar, de flesta från Afghanistan, som just nu går i skolan. De går på allt från språkintroduktion och Komvux till ett nationellt gymnasieprogram. De är i åldern 18-20 år. När studierna är över hoppas de på ett arbete och möjlighet till ett permanent uppehållstillstånd.

Det var i höstas som Västerås stadsmission och några andra organisationer upptäckte att de ensamkommande ungdomarna hamnat mellan stolarna. De hade lov att stanna i Sverige medan de studerade, men kommunerna hade ingen skyldighet att erbjuda varken bostad eller försörjning.

Tillfällig boende tar slut

Efter en del förhandling ordnades en tillfällig bostad, som Svenska kyrkan och Västerås stad finansierade.
– Vi anställde också en boendesamordnare, säger Susann, som kunde vara stöd åt ungdomarna.
– Hela tiden har det också funnits volontärer från olika organisationer, säger Magnus, som hjälpt pojkarna på olika sätt. De kommer att finnas där framöver också. Men boendet behöver en mera långsiktig lösning.

Nu behöver vi hitta hem!

– Om vi inte fixar det här blir de hemlösa igen, säger Susann. Vi har till midsommar på oss.

Har du plats i ditt hem, ett rum eller bostad för en ensamkommande ungdom?
Hör av dig till Susann Senter på Svenska kyrkan Västerås.