Här röstar du i Västerås!

Var, när och hur röstar du som är medlem och bor i Västerås? Och vad behöver du ha med dig när du röstar? Här hittar du svaren!

När du kan rösta

Valet äger rum söndagen den 19 september. Du kan förtidsrösta från och med 6 september.

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen.
Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021.

Var du röstar

Vallokal och förtidsröstning är inte samma sak!

Rösta i din vallokal på valdagen
Vallokalen är bara öppen på valdagen 19 september och på ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med dig ditt röstkort.

Förtidsröstning
Förtidsrösta innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Förtidsrösta kan du göra 6-19 september, fram till och med valdagen. 19 september kan du bara förtidsrösta på Kyrkbacksgården.

Du kan också budrösta eller brevrösta. 

Hur du röstar

Röstkort
På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidningsröstning.
Du måste ha med dig ditt röstkort samt legitimation om du förtidsröstar.

Om du tappat bort ditt röstkort kan du själv beställa ett nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval.
När du förtidsröstar kan du be om att få ett nytt röstkort utskrivet.
På själva valdagen behöver du vara i rätt vallokal, finnas med i röstlängden och kunna styrka din identitet genom legitimation, genom en valförrättare eller att någon annan (med legitimation) kan intyga din identitet.

Vad du röstar till och valsedlarna
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:
• Kyrkofullmäktige - vita valsedlar
• Stiftsfullmäktige - rosa valsedlar
• Kyrkomötet - gula valsedlar

Valnämnden rekommenderar av pandemiskäl nomineringsgrupperna att inte stå utanför vallokalerna och dela ut material på valdagen.

Personröster
Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda.

Alla dagar, tider och platser för både förtidsröstning och röstning på själva valdagen hittar du också i webbkalendern - se startsidan.

Förtidsröstning: Lokaler och öppettider

Vallokaler 19 september 2021

alla vallokaler har öppet kl 8-20 denna dag

Dingtuna-Lillhärad Dingtuna skola, matsalen
Gideonsberg 1 Gideonsbergskyrkan
Gideonsberg 2 Skallbergsskolan, matsalen
Kungsåra Församlingshemmet, Irsta
Norrbo Persboskolan, matsalen/Blå hallen
Rytterne Hembygdsgården
Skerike Vallby Paletten
Tillberga Knektgården, Hökåsen
Viksäng 1 Arken, Valen
Viksäng 2 Arken, Gnun
Västerås Badelunda 1 Tomasgården, Marta
Västerås Badelunda 2 Tomasgården, Dorkas
Västerås Badelunda 3 Tomasgården, Torget
Västerås-Barkarö Barkarö prästgård
Västerås Domkyrko 1 Kyrkbacksgården, Lykttändaren
Västerås Domkyrko 2 Kyrkbacksgården, Rudbeckius 1
Västerås Domkyrko 3 Kyrkbacksgården, Rudbeckius 2
Västerås Lundby 1 Mikaelikyrkan, Gertrud
Västerås Lundby 2 Mikaelikyrkan, Mika
Västerås Lundby 3 Råbyhallen Råby Centrum Aktivitetshallen
Västerås Lundby 4 Bäckbykyrkan, Körrummet
Västerås Lundby 5 Håkantorpsskolan, gymnastiksalen
Önsta 1 Önsta Gryta kyrka, Mariasalen
Önsta 2 Rönnbyskolan, matsalen

Du kan också förtidsrösta på Kyrkbacksgården denna dag, kl 8-20.