Foto: Ilar Gunilla Persson

God, Love, Pride

I konstprojektet God, Love, Pride porträtterar fotograf och konstnär Ilar Gunilla Persson hbtqi-personers berättelser om att växa upp i en miljö med synd-, skam- och skuldbeläggning. Utställningen visas i Västerås domkyrka 18 sep-17 okt.

Ofta finns en stark sammanhållning och trygghet i församlingar och andra sammanslutningar där det finns en gemensam tro, ideologi eller uppfattning. Det finns en kraft i att tro på samma sak, vilja samma sak och ha samma mål. Men vad händer med dem som känner att de inte kan tro på det som predikas eller det som står i ”skriften”? Vad händer om en börjar ifrågasätta det som för samfundet är självklart?

Ilar är uppvuxen i en liten by i Dalarna. Där fanns fem frikyrkoförsamlingar och alla vänner, släktingar och grannar var med i någon av kyrkorna.

– Jag deltog också i deras aktiviteter och jag har många fina minnen från den tiden. När jag blev lite äldre började jag ifrågasätta hur de talade om människor som inte trodde som dem och hur de sa att vissa saker var synd och fel. Hur vissa människor var fel. I mig växte känslan av att så här tror inte jag att Gud menar, berättar Ilar. 

Projektet God, Love, Pride omfattar idag omkring 25 bilder. Här har Ilar bett hbtqi-personer att skriva ner en händelse, ett minne eller något som symboliserar just deras resa. De medverkande är i åldrarna 16-94 år. Texterna har sedan tolkats och visualiserats i form av fotografier.

– Detta är ett pågående fotoprojekt så är du hbtqi-person med denna erfarenhet och vill berätta din historia så ta gärna kontakt med mig, säger Ilar.

 Utställningen God, Love, Pride har visats i kyrkor och konsthallar i Sverige och Finland. Nu visas den i Västerås domkyrka 18 sep-17 okt.

Utställningens texter är på svenska, engelska och finska. Många av texterna finns också som inspelningar vilka kan upplevas både på plats och via webben. För att lyssna på plats, medtag egen smart telefon och hörlurar. Öppet alla dagar kl 9-17. Fri entré. 

I samband med utställningen erbjuds också visning och workshop för skolans år 7-9 & gymnasiet på temat hbtqi, normer och makt. Om dina och mina rättigheter. Om våra möjligheter att vara de vi vill vara.
Förbokas via domkyrkopedagog Ingela Welén, 021-81 46 24, ingela.welen@svenskakyrkan.se.
Kostnadsfritt!