Foto: Kristin Lidell /IKON

Gemenskap - på många sätt

Alla människor har behov av att trivas, utvecklas och känna sig behövda. Hos oss är du med och skapar goda mötesplatser för både dig själv och andra genom till exempel körsång, samtalsgrupper, träffpunkter, volontärskap, och mycket mer.

Verksamhet

Svenska kyrkan är en mötesplats för alla - barn och familj, ungdom och vuxna. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen, till exempel i skolor och på sjukhus. På den här sidan hittar du hela Svenska kyrkan Västerås verksamhet samlad.

Barn på en gudstjänst

Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. Det kan handla om att tacka för det som livet ger, att samla kraft eller kanske bara få en paus. Det spelar ingen roll varför du deltar. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Sjung i kör!

Gospel, klassiskt, pop... I Svenska kyrkan Västerås verksamheter finns runt 50 körer - för alla åldrar.

En schysst arbetsplats - Se filmerna här!

Svenska kyrkan Västerås är en resursstark modern organisation. Här är vi omtänksamma mot både medarbetare och medmänniskor. Se filmerna och bli inspirerad!

Jobba ideellt som volontär

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideellt engagerad och volontär är du med och bär kyrkan tillsammans med anställda och förtroendevalda.