Foto: Henrik Mill

Familjerådgivningen inom Svenska kyrkan Västerås har avslutats

Svenska kyrkan Västerås erbjuder inte längre familjerådgivning. Vi hänvisar till familjerådgivning via Västerås Stad.

När familjerådgivningen startades inom Svenska kyrkan Västerås var vi pionjärer på området. Idag finns andra fullgoda alternativ. Vi hänvisar därför till familjerådgivning via Västerås Stad. 

Därför satsar vi nu istället på att fortsätta arbeta förebyggande och stödjande för alla individer, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Du har alltid möjlighet att kontakta våra diakoner för samtal och stöd. Du hittar mer information och kontaktuppgifter här. 

För akuta frågor ber vi dig ta kontakt med jourhavande präst via 112.

Ytterligare insatser kommer över tid att lyftas fram i våra kanaler.