Familjerådgivningen

Svenska kyrkans familjerådgivning i Västerås - För par, familjer och enskilda. Vi har tid för ditt samtal!

För par, familjer och enskilda

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Alla drabbas vi någon gång av sorg och besvikelse, en relation som inte fungerar eller något annat som gör att livet förändras på ett sätt som vi själva inte har valt. Då kan samtal med en familjerådgivare vara ett sätt att finna nya vägar. Svenska kyrkans familjerådgivning i Västerås erbjuder samtal för par, familjer och enskilda.  

Familje-/parsamtal

Familje-/parsamtal syftar till att förändra beteendemönster, utveckla relationen och hitta framkomliga vägar. 

Krissamtal

Krissamtal innebär att en familj, ett par eller en person får stöd att genomleva och bearbeta en svår förlust eller upplevelse.

Enskilda samtal

I samtalen kan du få hjälp med att bearbeta tidigare upplevelser som står i vägen för psykiskt välbefinnande i dag. Samtalen kan vara av rådgivande karaktär, där du tillsammans med familjerådgivaren diskuterar alternativa lösningar.  

Om Svenska kyrkan familjerådgivning i Västerås

Svenska kyrkans familjerådgivning i Västerås arbetar utifrån en kristen livssyn med respekt för den personliga integriteten. Alla anställda har tystnadsplikt. Vi som arbetar på Svenska kyrkans familjerådgivning i Västerås har olika grundutbildningar och är vidareutbildade i familjeterapi och enskild terapi. Oavsett tro, tvivel eller kyrkotillhörighet är du välkommen att kontakta oss.  

Kontakt

Våra telefontider är tisdagar och torsdagar kl 11-12. Övrig tid kan meddelande lämnas på telefonsvararen så kontaktar vi dig.
Telefon: 021-81 46 80.

Avgift

Vi tar en besöksavgift som är subventionerad av Svenska kyrkan, 350 kronor per samtal.  

på familjerådgivningen arbetar:

Maria Johansson 
Föreståndare, auktoriserad familjerådgivare, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut/familjeterapeut