Foto: Leon Grimaldi

Domkyrkomusikens generalprogram

Varje år genomförs runt hundra musikevenemang i Västerås domkyrka, varav de flesta är gratis! Här hittar du dem samlade i generalprogram för höst och vår.

Aktuellt generalprogram:
Generalprogram hösten 2022

Du hittar också alla aktuella konserter och Orgelmatinéer i kalendern.
Många av dem finns också i form av inspelningar på YouTube.
Du kan också prenumerera på dessa.

Tidigare generalprogram:
Generalprogram våren 2022
Generalprogram hösten 2021
Generalprogram hösten 2020
Generalprogram våren 2020
Generalprogram hösten 2019
Generalprogram våren 2019
Generalprogram hösten 2018
Generalprogram våren 2018
Generalprogram hösten 2017 
Generalprogram våren 2017

Kontakt:
021-81 46 00
Skicka e-post till domkyrkomusiken

Domkyrkomusiken i Västerås
Västra kyrkogatan 10
722 15 Västerås