Delta i gudstjänst hemifrån!

Kan du inte komma till kyrkan - så kan kyrkan komma till dig! Vi direktsänder ett antal gudstjänster via livestreaming. Du hittar dem här.

Följ oss på vimeo

Vi sänder gudstjänster via vimeo. Klicka här och ta del av alla våra videos.

Upplev konserter digitalt!

Under året har vi spelat in ett antal konserter. Ta del av dem när du vill via YouTube.

Knäppta händer med grönmålade naglar.

Fira en enkel gudstjänst hemma

Om du inte kan eller vill fira gudstjänst i kyrkan, kan du fira en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra.