Delta i gudstjänst hemifrån!

Kan du inte komma till kyrkan - så kan kyrkan komma till dig! Vi direktsänder ett antal gudstjänster via livestreaming på Vimeo. Du hittar dem här.

Planerade sändningar - Med reservation för ändring!

Livesänd lunchandakt varje vardag kl 11.45 - Länk till Gideonsbergskyrkans facebook
Livesänd andakt varje vardag kl 15 - Länk till Norrbo församlings facebook
Livesänd kvällsgudstjänst varje onsdag kl 18.30 - Länk till Mikaelikyrkans facebook

 

6 januari kl 11 - Gudstjänst, trettondedag jul (förinspelad)
Klicka på denna länk till Vimeo för att se gudstjänsten.

Klicka på denna länk för gudstjänstagenda

Präst: Caroline Kyhlbäck
Organist: Johan Hammarström
Psalmer: 130, 134, 128:5-6

10 januari kl 11 -  Gudstjänst, första söndagen efter trettondedagen (förinspelad) 
Klicka på denna länk till Vimeo för att se gudstjänsten.

Klicka på denna länk för gudstjänstagenda

Präst: Kristina Hyse
Organist: Joakim Olsson Kruse
Psalmer: 350:1-2, 378:4, 132:3

17 januari kl 11 -  Hemma hos- gudstjänst via zoom
Biskopen kommer att leda gudstjänsten från biskopsgårdens kapell.
Organist: Johan Hammarström. 
Klicka på denna länk till Vimeo för att se gudstjänsten.

24 januari kl 11 -  Gudstjänst från Västerås domkyrka
Klicka på denna länk till Vimeo för att se gudstjänsten.

Präst: Kristina Hyse
Organist: Johannes Skoog

31 januari kl 11 -  Gudstjänst från Västerås domkyrka
Klicka på denna länk till Vimeo för att se gudstjänsten.

Präst: Daniel Eklund
Organist: Johan Hammarström