Meny

Delta i gudstjänst hemifrån!

Kan du inte komma till kyrkan - så kan kyrkan komma till dig! Nu direktsänder vi ett antal gudstjänster via livestreaming på Facebook. Några av gudstjänsterna sänds också i Västerås närradio Vår radio, 93,7 MHz. Du hittar dem här!

Planerade sändningar - Med reservation för ändring!

(Samtliga sändningar går att se i efterhand på Facebook och på Vimeo)

Livesänd morgonbön varje vardag kl 09 – Länk till Önsta facebook
Livesänd lunchandakt varje vardag kl 11.45 - Länk till Gideonsbergskyrkans facebook
Livesänd andakt varje vardag kl 15 - Länk till Norrbo församlingens facebook
Livesänd kvällsgudstjänst varje onsdag kl 18.30 - Länk till Mikaelikyrkans facebook

Veckans andakt från Bäckbykyrkan, varje dag i Öppna kanalen kl 8 och 20. 
Ny andakt varje måndag.

7 juni kl 10 Gudstjänst från Barkarö kyrka kl 10
Präst: Elisabeth Karlsson, musiker: Maria Säfsten.
Länk till Svenska kyrkan Västerås facebook
Kl 13: Sänds i Vår radio, 93,7 Mhz

14 juni kl 11 Diakon- och prästvigningsgudstjänst, från Västerås domkyrka.
Biskop Mikael Mogren. Musiker: Johannes Skoog. Joakim Olsson Kruse, körledare. Körensemble medverkar.
Länk till Svenska kyrkan Västerås facebook
Kl 13: Sänds i Vår radio, 93,7 Mhz

20 juni kl 11 Förinspelad gudstjänst från Lövudden. Präst: Elisabeth Karlsson.
Länk till Svenska kyrkan Västerås facebook
Kl 13: Sänds i Vår radio, 93,7 Mhz

21 juni kl 11 Gudstjänst Gideonsberg
Präst: Heléne Leijon, musiker: Sofia Svensson.
Länk till Svenska kyrkan Västerås facebook
Kl 13: Sänds i Vår radio, 93,7 Mhz

28 juni kl 11 Gudstjänst från Tomaskyrkan
Präst: Linda Wagerman Grönberg, musiker: Erik Karlinius.
Länk till Svenska kyrkan Västerås facebook
Kl 13: Sänds i Vår radio, 93,7 Mhz