Meny

Kyrkan ställer om

Läs om hur rådande läge med Coronaviruset covid-19 kraftigt påverkar gudstjänster och verksamhet.

NYTT! 200401 Utifrån rådande läge med Coronaviruset covid-19 har nya beslut fattats som berör gudstjänstfrande och verksamhet. Besluten gäller fr o m idag

Gudstjänst
Gudstjänster kommer att fortsätta firas – men utan att bjuda in församling till att fysiskt delta. För dig som vill fira gudstjänst i kyrkan innebär detta att du inte kan göra det.

En del gudstjänster, andakter och bönestunder kommer att direktsändas via livestreaming på Svenska kyrkan Västerås olika Facebooksidor. Mer info finns här!

Beslutet kring nattvard står kvar och firas inte – ej heller under påsken. 

Söndagarnas huvudgudstjänst
Efter påsk kommer antalet huvudgudstjänster att dras ner i antal. Detta är en proaktiv åtgärd för att spara på resurser utifall personal blir sjuka.
En söndagsgudstjänst per vecka kommer att livestreamas på Svenska kyrkan Västerås Facebook.

Andra evenemang
Orgelmatinéerna, konserter och evenemang ställs helt in eller flyttas till en senare tidpunkt. Här inkluderas Västerås orgeldagar.

Kyrkliga handlingar
Vi fortsätter med dop, vigslar och begravningar, men här strikt utifrån regelverket om max 50 personer - inkl personal. 
Finns möjlighet att skjuta fram dop och vigslar, gör det gärna. Vi kan annars erbjuda alternativa platser i form av utomhusgudstjänster, som ett säkrare alternativ.

För att kunna genomföra vårens konfirmationer ses streamingmöjligheter över.

Öppen kyrka
Kyrkorna kommer inte att stängas – det är viktigt att kyrkan finns här för sina medmänniskor – och kyrkorna kan få nya utökade, eller mer begränsade, öppettider. Öppen kyrka blir en form av ersättning för gudstjänsterna som ”ingen” får delta i – ett slags drop in.
När kyrkorna är öppna finns personal på plats, t ex präster eller musiker, för att kunna möta dig som är där.

Övrig verksamhet
Mycket har redan ställts in - men inte allt. I kalendern på hemsidans startsida har du dagsaktuell information. Du hittar också info om inställd verksamhet på församlingarnas Facebooksidor.

200327 Regeringen har beslutat att från och med söndag 29/3 får antalet besökare vid offentliga sammankomster uppgå till högst 50 st.

200319 Då Folkhälsomyndigheten nu uppmanar de som är 70 år och äldre att stanna hemma ställer vi tills vidare in flera av de verksamheter som riktar sig mot äldre. Vilken verksamhet som är inställd går att följa i kalendern längst ned på hemsidans första sida eller i appen Kyrkguiden. Det går också att ringa växeln 021-81 46 00. Detta gäller också annan inställd verksamhet.

Vi tar också paus när det gäller nattvarden, istället firar vi en vanlig gudstjänst.

På församlingarnas Facebooksidor kan du se vilka gruppverksamheter som ställts in. Du kan också följa en del av verksamheten direktsänd via Facebook. Och du kan läsa om när verksamhet startar igen. Församlingarnas Facebooksidor hittar du här.

För den som har behov av samtal eller hjälp går det att ringa växeln 021-81 46 00 eller direkt till någon medarbetare via denna länk.