Meny

Kyrkan ställer om

Läs om hur rådande läge med Coronaviruset covid-19 kraftigt påverkar gudstjänster och verksamhet.

Gudstjänst
T o m 5 september 2020: Gudstjänster firas – men utan att bjuda in församling till att fysiskt delta. För dig som vill fira gudstjänst i kyrkan innebär detta att du inte kan göra det.

Fr o m 6 september 2020: Gudstjänster firas med församling. Dock gäller särskilda riktlinjer: 
♥  Max 50 personer får vistas i lokalen (lagkrav) – alla räknas, även barn. Sen stängs porten.
♥  Vissa lokaler kan ha ett lägre maxantal (ca 20-45 beroendes på lokalens förutsättningar).
♥  Tvätta händerna när du kommer in!
♥  Håll avstånd – vi har spärrat vissa bänkrader och platser.
♥  Tillhör du riskgrupp? – Stanna hemma!
Gudstjänst firas med församling på ett tiotal platser i Västerås. I Västerås domkyrka är det ofta ett högt tryck med många gudstjänstfirare – välj därför gärna en av Svenska kyrkan Västerås många andra kyrkor. Kyrkorna kommer dessa dagar att öppna 30 minuter innan gudstjänsten. Se kalendern eller kyrkguiden-appen för mer info om var och när du kan fira!

En del gudstjänster, andakter och bönestunder sänds via livestreaming på Svenska kyrkan Västerås olika Facebooksidor. Mer info finns här!

Nattvard firas inte. 

Söndagarnas huvudgudstjänst
Efter påsk har antalet huvudgudstjänster dragits ner i antal. Detta är en proaktiv åtgärd för att spara på resurser utifall personal blir sjuka.
En söndagsgudstjänst per vecka livestreamas på Svenska kyrkan Västerås Facebook.

Andra evenemang
Orgelmatinéerna, konserter och evenemang har ställts in eller flyttats till en senare tidpunkt. 

Kyrkliga handlingar
Dop, vigslar och begravningar genomförs, men här strikt utifrån regelverket om max 50 personer - inkl personal. 
Finns möjlighet att skjuta fram dop och vigslar, gör det gärna. Vi kan annars erbjuda alternativa platser i form av utomhusgudstjänster, som ett säkrare alternativ.

Öppen kyrka
Kyrkorna är inte stängda men kan ha fått nya utökade eller mer begränsade öppettider. Öppen kyrka är en form av ersättning för gudstjänsterna som ”ingen” får delta i – ett slags drop-in.
När kyrkorna är öppna finns personal på plats, t ex präster eller musiker, för att kunna möta dig som är där.

Övrig verksamhet
Mycket har ställts in - men inte allt. I kalendern på hemsidans startsida har du dagsaktuell information. Du hittar också info om inställd verksamhet på församlingarnas Facebooksidor.

För den som har behov av samtal eller hjälp går det att ringa växeln 021-81 46 00 eller direkt till någon medarbetare via denna länk.

Gudstjänster firas – men utan att bjuda in församling till att fysiskt delta.

Gudstjänster firas – men utan att bjuda in församling till att fysiskt delta.

udstjänster firas – men utan att bjuda in församling till att fysiskt delta.