Biljetter till Västerås domkyrkas konserter

Nu finns biljetter till konserterna i Västerås domkyrka för hösten 2021. Så här gör du för att köpa dem alternativt hämta dem:

Biljettsläpp 1 oktober.

FÖRKÖP AV BILJETTER
Förköp görs via Ticketmaster www.ticketmaster.se
För barn, upp till 18 år, betalas endast serviceavgift 10 kr vid förköp.
Finns biljetter kvar till respektive konsert går dessa att köpa vid insläpp 1h före konsertstart i kyrkan.

LUCIAKONSERTERNA
Till årets luciakonserter köps eventuellt överblivna biljetter vid insläpp av publiken, dvs 30 min före varje konsertstart. Ett begränsat antal biljetter, 500 st, finns till varje konsert.

GRATISBILJETTER
Vid följande advents- och julgudstjänster kommer man behöva hämta ut en gratisbiljett i förväg via ticketmaster.se för att vara säker på att kunna delta:
28/11 1:a advent Adventsgudstjänster kl 11, kl 13, kl 15
24/12 julafton Samling vid krubban kl 11 och kl 13
25/12 juldagens Julsångsvesper kl 18
6/1 Trettondag jul A Festival of Nine lessons and Carols kl 18
500 biljetter finns till dessa gudstjänster. Övriga gudstjänster i advents- och jultiden kräver ingen biljett.

NYHET!
Köp biljett/hämta ut gratisbiljett i förväg i Västerås domkyrka!

Följande lördagar kl 12.45-13.45 kan du köpa/hämta ut din biljett vid försäljningsdisken i domkyrkan: 9/10, 16/10, 23/10, 13/11, 20/11, 4/12, 18/12