Foto: Madelen Zander /Ikon

Andlig adel - en bok om att göra skillnad i samtiden

Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Några av dem som har haft stor betydelse för den moderna diakonin i Sverige beskrivs i den nyutkomna boken ”Andlig adel”, som lanserades den 7 november.

Den handlar om en grupp människor i det övre samhällsskiktet som gjorde stor skill­nad i sin samtid och vars insatser drev på ut­vecklingen mot det moderna Sverige och också lade grunden till flera diakonala verksamheter, som Sveriges Stadsmissioner och Ersta diakoni.

​​​​​​​Gunnar Kärrbom, präst i Svenska kyrkan Västerås, är författare till boken och berättar:

- Bokens huvudpersoner är greveparet Gustaf och Eva Levenhaupt, bosatta på Carlslunds herrgård i Västerås under 1800-talet. De utmanade samtiden och arbetade för att ge flickor möjlighet till utbildning och göra tillvaron bättre för de mest utsatta i samhället. Det här gjorde de på bekostnad av sin egen ekonomi. De gjorde stora uppoffringar för att kunna åstadkomma förändringar som har en enorm betydelse för det Sverige vi har än idag.

De verkade dessutom för religionsfrihet, vilket måste sägas vara rätt ovanligt på den tiden men som vi ser som en självklarhet i Sverige idag.