Afternoon tea

Te, scones och eftertanke. Tea, scones and tranquility!

Vi träffas under en eftermiddag för fika och och existentiella samtal på olika teman.
Håll utkik på FB för mer info.

 

A couple of afternoons during the semester.

More info will be posted on Facebook.