9 viktiga saker för Svenska kyrkan Västerås

Skälen till att vilja vara medlem i Svenska kyrkan kan vara många. Här berättar vi mer om några områden som är viktiga för Svenska kyrkan Västerås!

1. Livsfrågor och själavård
Svenska kyrkan möter människor vid personliga kriser när det kan finnas behov av enskilda samtal och själavård. Samtalet sker under tystnadsplikt med präst eller diakon och är kostnadsfritt.

2. Barn och ungdom
Svenska kyrkan bedriver en omfattande verksamhet för unga och vill vara med och forma en schysst ungdomskultur. Det handlar om allt från öppen förskola, barntimmar, miniorer, juniorer till konfirmandverksamhet, ungdomsgrupper och ledarutbildningar. Kyrkan deltar också aktivt på många skolor, bland annat med elevstöd.

3. Kör och musik
Svenska kyrkan är med sitt kör- och musikliv en av landets - och i Västerås i  särklass -  största kulturarrangörer. Du kan delta i kyrkans körverksamhet för barn, unga och vuxna och bidra till körlivets utveckling. Musiken lyfter söndagens gudstjänst men erbjuds också i form av konserter och särskilda musikgudstjänster.

4. Kulturarv
Kulturhistoria, arkitektur och konst. Svenska kyrkan bidrar till att hålla kyrkorna öppna och tillgängliga och bevarar kyrkor och föremål till kommande generationer.

5. Hjälp och bistånd
Svenska kyrkans internationella arbete bidrar med insatser som kommer världens fattigaste till del. Kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågor och bidrar till kamp mot svält och förtryck.

6. Omsorg och engagemang
Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets alla skeden. Svenska kyrkan är en av Sveriges största hjälporganisationer med stöd åt människor som far illa. I kyrkan kan man hämta kraft. Människor rustas för att bättre kunna hantera tillvaron. Svenska kyrkan stödjer och samarbetar också med kommun, landsting och andra samfund och föreningar som bedriver social verksamhet. Svenska kyrkan Västerås är den största finansiären bakom Västerås Stadsmission.

7. Krishantering
Vid omskakande händelser fungerar kyrkans rum som en plats dit människor kan gå med sina upplevelser. Vid samhälleliga katastrofer är Svenska kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper.

8. Gudstjänst och gemenskap
Du är alltid välkommen till kyrkan för en lugn stund, för att tända ljus, titta på arkitekturen eller ta del av gudstjänster och konserter. Dop-, vigsel och begravningsgudstjänster är viktiga händelser i människors liv.

9. Närvaro
Svenska kyrkan vill finnas där människor finns. Här finns Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen, studentpräst på Mälardalens högskola, det Sverigefinska arbetet och fängelsepräst på Tillbergaanstalten. Anställda och ideella medarbetare gör hembesök hos gamla och inbjuder till träffar. Svenska kyrkan Västerås har uppdraget att vara huvudman för begravningsverksamheten. Kyrkan erbjuder drive in-vigslar och finns med på festivaler.