9 viktiga saker för Svenska kyrkan Västerås

Skälen till att vilja vara medlem i Svenska kyrkan kan vara många. Här berättar vi mer om några områden som är viktiga för Svenska kyrkan Västerås!

Som medlem i Svenska kyrkan Västerås bidrar du - tillsammans med runt 80000 andra västeråsare - till oerhört mycket.
Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär att både ge och få. Genom ditt medlemskap bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för
många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i barnverksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.

Här är 9 goda skäl till att vara medlem:

1. Tro, livsfrågor och själavård
Svenska kyrkan möter människor på många sätt. Ett sätt att mötas är genom det rika gudstjänstlivet, både i vardagen och vid högtider, men också vid personliga kriser, när det kan finnas behov av enskilda samtal. Samtalen är gratis och sker under tystnadsplikt med präst eller diakon.

2. Barn och ungdom
För att vara med och forma en schysst barn- och ungdomskultur bedriver Svenska kyrkan en omfattande verksamhet för barn och unga. Här finns allt från Kyrkis med öppen förskola och barnkörer till konfirmandverksamhet och ungdomsgrupper. Kyrkan deltar också aktivt i många ungas vardag, t ex på skolor med insatser för jämställdhet, med läxhjälp efter skoltid och genom samarbeten med  idrottsföreningar.

3. Kör och musik
Både lokalt och i landet är Svenska kyrkan en stor kulturaktör. I Västerås finns runt 50 körer för alla åldrar, i många stilinriktningar. Allt från klassiskt till pop och gospel. Varje år erbjuds hundratals konserter. Musiken har också en självklar plats i gudstjänsten.

4. Kulturarv
Kulturhistoria, arkitektur och konst. Svenska kyrkan bidrar till att hålla kyrkorna tillgängliga och bevarar kyrkor och föremål för framtida generationer.
Västerås 23 kyrkogårdar är en kulturskatt i sig, med tiotusentals besökare varje år.

5. Omsorg om människan
Diakoni kan beskrivas som omsorg om människan och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det kan till exempel handla om att besöka gamla och ensamma, stödja genom samtal, arbeta mot våld och leda sorgegrupper för den som förlorat en närstående.

6. Stöd lokalt och internationellt
Svenska kyrkan är en av Sveriges största hjälporganisationer och samverkar ofta med kommuner, regioner och andra aktörer.
Lokalt är Svenska kyrkan Västerås den största finansiären bakom Västerås Stadsmission.
Vid samhälleliga katastrofer är kyrkan en medaktör i kris- och stödgrupper, och en trygghet dit människor kan vända sig för stöd och hopp. Internationellt bedrivs ett långsiktigt arbete mot fattigdom och förtryck genom ACT Svenska kyrkan,
som också snabbt agerar när katastrofer inträffar.
Kyrkan arbetar också aktivt med klimatfrågor, bland annat genom att minska den egna klimatpåverkan.

7. Dop, vigsel och begravning
Från att livet börjar till det tar slut. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Som medlem kan du vigas och begravas i kyrkan utan kostnad.
Svenska kyrkan Västerås har också uppdraget att vara huvudman för begravningsverksamheten.

8. Gemenskap på många sätt
Varje människa har behov av att trivas, utvecklas och känna sig behövd, vem du än är och vad du än är i för livssituation. I kyrkan kan du bidra till goda mötesplatser för både dig själv och andra genom till exempel körsång, samtalsgrupper, ideellt
engagemang och gudstjänstfirade.

9. Närvaro på fler platser
Svenska kyrkan vill finnas där människor finns, till exempel genom Universitetskyrkan, Sjukhuskyrkan och på Tillbergaanstalten.
Kyrkan finns också med på festivaler och i andra lokala samarbeten.
Självklart finns kyrkan också för dig i sociala media och på webben.