Församlingsråd

Församlingens styrelse kallas församlingsråd.

Ordförande:
Daniel Viklund

Ledamöter:
Anna Ekberg
Bo Hanson
Pia Pontén
Anita Esping
Eva Forsgren

Ledamöter:
Torkel Olsson
Cecilia Petersson
Lisbet Stenberg