Sänkt temperaut vid förrättning

Vi sänker temperaturen från 20 grader till 19 grader vid gudstjänster, dop, bröllop och begravningar.

Vid våra gudstjänster, dop, bröllop och begravningar sänker vi temperaturen med en grad – från 20 grader till 19 grader. Att sänka temperaturen är församlingens bidrag till att minska elförbrukningen.

Vi kortar även ned tiden på ytterbelysningen.