"Tro och liv"

Träffa andra och samtala om olika texter som berör på olika sätt. Just nu är det bibelmeditationer från Taizé.

Vid intresse eller förfrågningar kontakta Anna Andrén tel. 07 613 613 09

Just nu är det fem personer som träffas ungefär var tredje vecka oftast torsdagar.

Datum bestäms från gång till gång. Gruppen turas om att träffas hos varandra.

Just nu läser gruppen bibelmeditationer från Taizé. Som sen leder vidare till samtalsfrågor om tro och liv.