Värö-Stråvalla församling

Prata med oss

Kontakt

Värö-Stråvalla församling Besöks- och postadress: Värö 17, 43265 Väröbacka Telefon: +46(340)660010 E-post till Värö-Stråvalla församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Söndagens gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans i våra olika kyrkor. Gudstjänsten är en fest inför Guds ansikte där vi firar Jesu Kristi segerrika uppståndelse. Här får vi möta Gud och varandra. I gudstjänstens gemenskap får vi lovsjunga, be, ta emot kraft, ledning, tröst och förlåtelse från Gud och lära oss mer om Honom. Den som är i centrum i gudstjänsten är Jesus Kristus. I nattvardens mysterium möter vi Honom som allra närmast.


I Värö-Stråvalla församlingar firas gudstjänst/mässa (gudstjänst med nattvard) som regel varje söndag i våra tre kyrkor. Tiderna för gudstjänsterna växlar mellan 09.30, 11.00 och 18.00. Förmiddagsgudstjänsterna är oftast en gudstjänst eller mässa. Kvällsgudstjänsten har oftast en annan form, t.ex. gospel- och lovsångsmässa, taizémässa, musikgudstjänst eller någon  temagudstjänst.

Familjegudstjänster/gudstjänst med alla åldrar firas i Värö kyrka och Bua kyrka några gånger per termin och då vanligen kl.16.00

Kontakta mig

Rasmus Lindén

Rasmus Lindén

Värö-Stråvalla församling

Kyrkoherde

Direkt: 0340-66 98 53

Mobil: 0340-66 98 53