Måndagsträffen

Välkommen till en mötesplats för daglediga i Värö församlingshem. Sommaruppehåll. Start 29 augusti.

Måndagsträffen är en träff för äldre personer som möts för gemenskap, vi handarbetar, stickar, sjunger, spelar spel....och dricker eftermiddagskaffe.

Vi träffas var annan måndag (jämna veckor) kl.14.00-16.00 

Om du är intresserad av att vara med, kontakta Anki.