Lovsångsmässa

Välkommen att dela gemenskapen!

En onsdag i månaden firas en enkel mässa med mycket lovsång, ljuständning och bön i Värö församlingshem kl.19. Efter mässan serveras fika.

Se kalender eller Ljuspunkten för aktuella datum.

Varmt välkommen!