Meny

Föräldraliv

Vem är jag - Vem är Gud - Vad är ondska - Varför sover inte mitt barn - Hur räcker jag till. Många frågor som vi tillsammans får diskutera i Värö församlingshem. Torsdagar 14.00 - 15.30 (Ej 30 april) Terminsavslutning 14 maj

Som förälder kan du ha många roller, mamma/pappa, partner, arbetskamrat, syster, dotter, bror, son. Nya saker att glädjas och oroa sig för uppstår.

Välkommen att samtala om livets stora och små frågor. Barnen får leka och vara med oss samtidigt som vi, så gott det går, samtalar om vad som rör sig i våra huvuden.

Susanna Gustafsson

Susanna Gustafsson

Värö-Stråvalla församling

Komminister